044 353 3303 [email protected]
Koronavirus ja asuntomarkkina Suomessa

Koronavirus ja asuntomarkkina Suomessa

Koronaviruksella on ollut merkittäviä seurauksia talouteen, ja yksityinen sektori yrittäessä selvitä viruksen vaikutuksia. Yhteys asuntomarkkinoille on myös merkittävä, ja alla olemme listanneet kriittisimpiä huomioita viruksen vaikutuksista asuntomarkkinaan Suomessa hyödyntäen tietoa ulkomailta, missä koronavirus on monin paikoin jo pidemmällä. 

Asuntomarkkina kriiseissä historiallisesti

Viruspandemiaa ei voida verrata suoraan pitkä- tai lyhytaikaiseen lamaan. Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin aikana asuntomarkkina ei liikkunut osakemarkkinan mukana. Kansainvälisen pandemien aikana kiinteistöjen hinnat ovat maltillisesti laskeneet, mutta suurin muutos on ollut kohteiden myyntimäärissä. Kun transaktioiden määrä vähenee, hinnat eivät muutu radikaalisti verrattuna esim. osakkeisiin. Aikaisemmat pandemiat ovat enemmän laittaneet kiinteistömarkkinan “tauolle”. Vuoden 1918 influenssan, sekä 2003 SARS-pandemian aikana talouskehitys laski kansainvälisesti maiden GDP-arvoista n. 5-10 %. Korjausliike oli kuitenkin paljon nopeampi verrattuna lamasta, missä taloudellinen palautuminen oli hidasta ja kesti keskimäärin 6-18 kuukautta. SARS-epidemian aikaan Hong Kongin hinnat eivät juurikaan laskeneet, mutta myyntivolyymit oli yhdessä laskivat 33-72 % mutta palautuivat nopeasti. Tälläkin hetkellä raportit Kiinasta osoittavat etteivät hinnat ovat juurikaan muuttuneet, mutta kauppavolyymi on tällä hetkellä melkein olematon.

 

Asuntomarkkina koronaviruksen aikana

Kiinteistömarkkinan laskeva trendi on tällä hetkellä maailmanlaajuinen. Kansainväliset kiinteistöindeksit ovat laskeneet noin neljänneksen maaliskuun aikana. Kiinteistöjen myyntimäärä Yhdysvalloissa on laskenut yli kolmanneksen verrattuna viime vuoden ensimmäiseen kvartaaliin. Shanghain asuntomarkkina on laskenut yli 50 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Etelä-Koreassa päivittäiset myynnit ovat laskeneet jo 80 prosenttia viime joulukuusta. Euroopassa ilmiö on samanlainen. Iso-Britanniassa maaliskuun data näytti jo 40 prosentin laskua, ja Etelä-Euroopassa lasku on vielä jyrkempi. Ruotsin asuntomarkkinassa on trendinä ollut jatkuvat nousevat hinnat, mutta koronaviruksen takia myynti laski, ja maaliskuun data näyttää n. 15 prosentin laskua myyntimäärissä. Göteborgissa sekä Malmössa hinnat ovat pysyneet paikoillaan, ja maaliskuun aikana hinnat ovat jopa nousseet Tukholmassa prosentin verran.

 

Valtioiden toimet koronaviruksen aikana

Monet valtiot ovat lähestyneet yksityisen sektorin kriisiä samankaltaisella tavalla. Yhdysvallat julkaisivat viime kuussa niin sanottu “CARES Act” joka tuki erityisesti pieniä yrityksiä juoksevien kulujen osalta. Valtio myös maksoi jokaisen amerikkalaisen pankkitilille n. 1200 dollaria riippuen henkilön vuosituloista. Iso-Britannia tarjoaa lainoja, verohelpotuksia, sekä suoria käteistukia, ja kompensoi työnantajia sekä yksinyrittäjiä suorilla palkkatukilla kuukausien ajan. Ruotsin osalta valtio tarjoaa paljon vähemmän kompensointia, ja keskittyy enemmän kulujen siirtoihin mm. verotuksen lykkäämisellä yrityksille, ja sairaspalkkamaksujen tukemiseen.

Valtiot ovat nyt antamassa säätämässä lisää lyhennysaikaa asuntolainoihin, ja monet pankit ovat nyt vetäneet asuntolaina-tuotteita pois markkinoilta kokonaan. Tämä heijastaa pitkälti ilmapiiriä tällä hetkellä kiinteistömarkkinoilla. “Wait-and-see” on termi joka kuvailee hidastumisen syytä, ja miten yksityishenkilöt sekä sijoittavat suhtautuvat tilanteeseen. Yksityishenkilön pääoman määrä on keskimäärin laskenut pandemian takia, ja tämä myös heijastuu asuntomarkkinaan. Henkilöt, joilla on säännöllinen ja vakaa työ ovat taas paremmassa asemassa lomautuksen kohteeksi joutuneisiin verrattuna. Asuntosijoittajan näkökulmasta kassavirta saattaa kärsiä, maksukyvyttömyyden ajaessa vuokrien madaltumista, jopa lyhyellä aikavälillä. 

 

Johtopäätökset

Kansainvälisellä tasolla COVID-19-viruksen vaikutukset ovat selvät. Per- Arne Sandegren, analyytikkopäällikkö Svensk Mäklarstatistik:illa toteaa että “…näemme ilmiselvän koronavaikutuksen…” asuntomarkkioilla tällä hetkellä. Myyntimäärät ovat vähentyneet huomattavasti, mutta myyntihinnat ovat pysyneet vakaana varsinkin isoissa kaupungeissa. 

Historiallinen data näyttä että pandemian vaikutukset asuntomarkkinoihin ovat olleet suhteellisen lyhyitä, sekä laskun että nousun kannalta. Pandemioita ei voida verrata taantumaan, koska talouden palautuminen on silloin paljon hitaampaa. Liam Bailey, analyytikkopäällikkö Knight Frankilla toteaa että “…pahimman kriisin suhteellisen lyhyt ajanjakso tarkoittaisi rajattuja negatiivisia vaikutuksia.” Pandemioiden vaikutukset ovat tällöin V-muotoisia, mikä heijastuu nopeaan laskuun sekä nousuun. Koronavirusepidemian kestosta ei kuitenkaan ole tietoa, mutta sen arvioidaan kestävän jopa yhdestä kahteen vuotta. 

Seuraavat kuukaudet tulevat luultavasti näkemään asuntokaupan palautuvan hiljattain normaaliksi. Asunnon omistaminen saattaa hintaheilahtelujen tapahtuessa sisältää riskejä, mutta ostoa pohtivalle markkina saattaa tarjota ostomahdollisuuksia. Kesään ja syksyyn mennessä rajoituksia saattaa olla vähemmän, mikä voi tarkoittaa myynnin normalisoitumista ja asuntomarkkinan palautumista ennalleen.

 

Lähteet

https://www.nytimes.com/2020/03/17/realestate/how-coronavirus-has-affected-real-estate.html

https://edition.cnn.com/2020/03/26/intl_business/uk-mortgage-extensions/index.html

http://theconversation.com/how-will-coronavirus-affect-property-prices-133761

https://www.curbed.com/2020/3/6/21163523/coronavirus-economic-impact-housing-market

https://www.zillow.com/research/pandemic-literature-review-26643/

https://www.cnbc.com/2020/03/27/listing-impossible-star-says-coronavirus-may-crush-real-estate-market.html

https://www.cnbc.com/2020/03/19/coronavirus-update-home-sales-could-fall-by-35percent-as-spring-market-stalls.html

https://www.forbes.com/sites/amydobson/2020/03/10/shanghai-developers-see-56-drop-and-more-sobering-statistics-as-first-numbers-roll-in/#88eced335305

https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/30/how-coronavirus-will-change-closings-home-prices-whats-market/

https://therealdeal.com/2020/03/12/real-estate-was-booming-in-milan-and-seoul-then-came-coronavirus/

https://www.huoneistokeskus.fi/ajankohtaista/asuntomarkkinakatsaus-maaliskuu-2020-poikkeusaika-saattaa-pidentaa-myyntiaikoja

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/bostad/a/naxMLo/bopriserna-pa-vag-ned-stort-tapp

https://www.gov.uk/coronavirus/business-support

https://www.nytimes.com/article/coronavirus-stimulus-package-questions-answers.html

https://driva-eget.se/nyheter/regeringens-atgarder-for-foretagare-efter-corona-krisen/

https://www.msci.com/documents/10199/4d520bd0-e703-4f04-a540-0d09940a7d33

https://us.spindices.com/indices/equity/dow-jones-us-real-estate-index

Muistilista perukirjaan tarvittavista asiakirjoista

Muistilista perukirjaan tarvittavista asiakirjoista

Kun henkilö kuolee on omaisuutta jaettaessa tehtävä perukirja. Perukirjassa luetteloidaan vainajan omaisuus, saatavat ja velat kuolinpäivän mukaan. Perukirjaa on muodoltaan luettelomainen, jossa eritellään vainajalla kuolinhetkellä olleen omaisuuden lisäksi myös mahdollisen lesken omaisuus, saatavat ja velat riippumatta siitä, onko puolisoilla avioehtosopimus vai ei. Jos vainajalta jäi leski, on selvitykset siis hankittava myös lesken varoista ja veloista. Perukirjan laatimista vartin laadimme muistilistan.

Sukuselvitys, avioehto, testamentti

Vainajasta on tehtävä sukuselvitys. Vainajasta löytyy tietoja kaikista seurakunnista/maistraateista, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Selvitys tarvitaan myös ulkomailta, jos vainaja on ollut kirjoilla ulkomailla. Myös kaikista kuolinpesänosakkaista on saatava virkatodistukset. Lisäksi tarvitaan:

 • testamentti
 • avioehtosopimus
 • osituskirja/erottelukirja mahdollisista aikaisemmista avioliitoista
 • ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja/osituskirja/jakokirja liitteineen
 • selvitys henkivakuutuksesta/ryhmähenkivakuutuksesta
 • elinikana annetut lahjat ja ennakkoperinnöt (lahjakirjat)
 • vainajan/lesken/kuolinpesän osakkaan edunvalvontaan tai vahvistettuun
 • edunvalvontavaltuutukseen liittyvät tiedot
 • tallelokeron avauksesta laadittu pöytäkirja
Vainajan ja lesken varat

Vainajan pankista tarvitaan saldotodistukset/asiakkuus ilmoitukset kuolinpäivän tilanteen mukaan, joista selviää pankissa pidetty käteisvarallisuus. Samat tiedot tarvitaan myös leskeltä. On oleellista selvittää maksuliikenne vainajan tileistä kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta (erityisesti tilistä, jolta on suoritettu maksuja kuolinpäivän jälkeen). Tiliotteet kannattaa pyytää vasta ennen perunkirjoitustilaisuutta.

Mikäli vainajalla on asuntovarallisuutta, tarvitaan asunto-osakkeista saantokirja, osakekirja, tuore isännöitsijäntodistus ja arvio käyvästä arvosta. Mikäli vainajan hallussa on kiinteistö tai maa-alue tarvitaan saantokirja, lainhuutotodistukset/vuokraoikeudet, arvio käyvästä arvosta ja kiinteistöveropäätökset.

Arvo-osuudet, rahastot, muu sijoitusvarallisuus ja omaisuus on selvitettävä. Näitä ovat mm. joukkovelkakirjalainat, vakuutukset ja sijoitussopimukset. Näiden lisäksi tarvitsee tietää vainajan hallussa olleet kulkuneuvot kuten autot, asuntovaunut, peräkärryt, moottoripyörät, veneet jne.

Tärkeää on selvittää myös palkka, päiväraha, maksupalautukset, veronpalautukset, kauppaliikkeiden/osuuskuntien jäsenyydet/bonukset/etuudet kuolinpesäosuudet/perinnöt kahden viimeisen vuoden aikana.

Perukirjaan tulee lisätä luettelo irtaimistosta. Jos vainajalla tai leskellä on ollut jotain erittäin arvokasta kuten taide-esineet, antiikki, designhuonekalut ja korut tulee ne arvottaa perukirjaan.

Lisäksi tarvitaan viimeksi vahvistettu veropäätös ja/tai esitäytetty veroilmoitus.

Vainajan ja lesken velat/vähennykset

Vainajan pankkivelat ja muut velat kuolinpäivän tilanteen mukaan tulee tarkistaa. Nämä tiedot tarvitaan myös leskestä. Selvitys vainajan kuolinpäivänä maksamatta olevista elinaikaan kohdistuvista laskuista kuten sairaala- ja apteekkilaskut, puhelin- ja sähkölaskut. Näiden lisäksi tarvitaan selvitys maksuun tulevista lisäveroista, hautajaiskuluista eli hautaustoimiston ja seurakunnan, muistotilaisuuden, kuolinilmoituskulut. Selvitykseen voi lisätä myös hautakiven kustannusarvio, jos sellainen on olemassa ja varaus hautakiveen sekä selvitys mahdollisesta hautausavustuksesta.

Vainajan asioiden hoitamisessa turvaudutaan usein ulkoiseen apuun selvitystyön laajuuden vuoksi. Yleisimmin käytetty taho on perhe- ja jäämistöoikeutta tunteva juristi. Juristin avulla on helppoa laatia perukirjan ja hoitaa perunkirjoitus.  Me Asuntokaupat.com:illa palvelemme kuolinpesiä kokemuksella perunkirjoitus- ja muissa kuolinpesän asioiden hoidossa sekä toimimme suorana ostajana asuntovarallisuuden realisointitarpeessa.

Lue Asuntokaupat.com:in blogista, mitä muuta tulee ottaa huomioon kuolinpesän asuntoasioissa.

 

Asunto ei mene kaupaksi, mitä tehdä?

Asunto ei mene kaupaksi, mitä tehdä?

Mitä tehdä jos asunto ei mene kaupaksi odotetulla nopeudella? Keräsimme kokemuksia myyjiltä, jotka ovat kamppailleet asunnon myynnin kanssa. Mikä siis auttaa kun asunto ei mene kaupaksi?

1. Alenna hintaa, jos asunto ei mene kaupaksi parissa kuukaudessa

Katja (nimi muutettu) myi vanhaa kerrostaloasuntoa Martinlaaksosta. Alueella oli ollut ihan hyvin kysyntää, mutta juuri myynnin alettua täysin samalta alueelta tuli myyntiin monta vastaavaa kohdetta. Uudistuotantoa oli rakenteilla jatkuvasti ympärille ja ostajia ei käynyt näytöllä nimeksikään. Putkiremontin uhka karkoitti viimeisetkin potentiaaliset ostajat.

“Tilanne oli todella stressaava. Välittäjä piti kolme avointa näyttöä, joilla ei käynyt ketään. Kauhukuvat siitä, että asunto ei mene kaupaksi millään ahdisti. Olimme jo ehtineet hankkia uuden asunnon mieheni kanssa ja kahden asunnon loukku verotti lompakkoa armottomasti. Myytyäni asuntoa yli puoli vuotta aloin etsimään vuokralaista, mutta potentiaalista ei löytynyt. Moni ei halua muuttaa asuntoon, joka on samaan aikaan myynnissä. Yli vuoden myyntiprosessin jälkeen sain myytyä asunnon, mutta yli 50 000 euroa halvemmalla kuin alkuperäinen pyyntihinta – kyllä kirpaisi.”

Mikäli myynti takkuaa ja asunnon myynnillä on kiire, hinnasta kannattaa joustaa. Esimerkiksi Oikotien pyyntihinnoista vain noin kymmenes toteutuu – yleisimmin asunnoista tingataan reilu 10 prosenttia. Toteutuneita asuntojen kauppahintoja voit katsoa esimerkiksi ARA:n palvelusta.

2. Pieni pintaremontti ja stailaus piristää

Kuvat ovat puoli ruokaa. Kulahtanut asunto saa aivan uuden elämän, kun kodin pinnat laitetaan uuteen uskoon. Tämä vaatii kuitenkin joko omaa työpanosta tai ammattilaisten käyttöä. Seinien kittaus sekä maalaus raikkaaksi, roikkuvien listojen kiinnitys, perusteellinen siivous sekä esimerkiksi keittiön kaappien uusinta muuttavat asuntoa huomattavasti. Kun asunto on kunnossa, myös videon käyttäminen on hyvä vaihtoehto myynnin vauhdittamiseksi!

“Rähjääntynyt perintöasunto sai uuden elämän, kun mieheni ja minä tartuimme tuumasta toimeen toteuttaen pintaremontin 20 000 eurolla. Pitkään myynnissä ollut kohde ostettiin viimein.”, kertoo Sara-Maria projektistaan Kirkkonummelta.

Remontointi ei kuitenkaan ole joka henkilölle, eikä usein ole järkevää lähteä kokemattomana remontoimaan suurempia kokemuksia. Kokemattoman henkilön lähtiessä johtamaan asuntoremonttia voittaa usein vain urakoitsija.

3. Suora ostotarjous

Suoralla ostotarjouksella tarkoitetaan palveluita, jotka ostavat lukuisia asuntoja joko jälleenvuokraus- tai myyntitarkoituksessa. Isoilta toimijoilta saat dataan perustuvan ostotarjouksen nopeasti – Asuntokaupat.com tarjoaa asunnostasi jopa 24 tunnin sisään! Voit kokeilla, paljonko tarjoamme asunnostasi pyytämällä ostotarjouksen.

“Aikamoinen taakka lähti harteilta. Asunto ei mennyt kaupaksi millään – kahden asunnon loukku oli painanut päälle jo pitkään, kun Kivenlahdessa sijainnut asuntomme ei ollut vielä myyty. Asuntokaupat.com tarjosi päivän sisään summan, joka oli n. 10 % pyyntihintaa alhaisempi. Totesimme tarjouksen meille sopivaksi ja teimme kaupat samalla viikolla. Helpotus oli suuri!”, avaavat Terhi ja Mika Espoosta. Vaikka suora ostotarjous ei aina ole summaltaan korkein, se on kiireiselle asunnon myyjälle parhaita vaihtoehtoja, kun riskiä siitä, että asunto ei mene kaupaksi ei haluta ottaa. Useat odottelevat oikeaa ostajaa yli vuoden, eikä häntä ikinä kuulu. Välittäjän palkkio sekä juoksevat kulut rokottavat myös tilipussia. Näistä syistä voi olettaa suorien ostotarjouksien määrän kasvavan huomattavasti tulevaisuudessa.


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!

 

Asunnon vuokraus ja omistaminen – näin säästät tuhansia

Asunnon vuokraus ja omistaminen – näin säästät tuhansia

Vuokralla asuminen on nähty pitkään ponnahduslautana omistusasumiseen. Vuokralla on asuttu pääosin siitä syystä, että on haluttu säästää rahaa asunnon ostoa varten. Omaan asuntoon kun tarvitaan nykyisessä markkinatilanteessa 20-30 % vakuus nostettavasta asuntolainasta. Halu omistaa oma koti näkyy ASP-tilien suosiossa. ASP-tilejä avaavia alle 25-vuotiaita on 25 % pankkien asiakkaista ja ensimmäinen oma asunto hankitaan keskimäärin 27-vuotiaana.

Omistuasuminen on suomalaisille tuttu, järkevä ja turvallinen malli asua. Tähän on vaikuttanut omistamiseen kannustava yhteiskunta ja vahva perinne omistuasumisessa. Oman asunnon hankinta on ollut ylpeyden aihe suomalaisille toisin kuin esimerkiksi ruotsalaisille, jotka asuvat suomalaista yleisemmin vuokralla. Näkemykset asunnon vuokraamisesta ovat kuitenkin muuttuneet lyhyessä ajassa. Tilastokeskuksen mukaan jo neljännes suomalaisista asuu vuokralla. Helsingissä vuokralla asuu jo lähes puolet asukkaista.

Miksi asunnon vuokraaminen kannattaa? Listasimme vuokralla asumisen parhaat puolet.

Ei kahden asunnon loukkua

Asunnon omistamiseen liittyy aina riski kahden asunnon loukusta. Pahimmassa tapauksessa uusi unelma asunto on löydetty ja ostettu, mutta vanhaa asuntoa ei saada kaupaksi. Tästä ongelmallisesta tilanteesta voi syntyä ylimääräisiä lainojen järjestelykustannuksia, odottelua ja ylimääräisiä kustannuksia kahden asunnon vastikkeiden samanaikaisesta maksusta toisen asunnon ollessa on tyhjillään. On myös mahdollista, että vanhan asunnon myynti ei etene toivotusti ja asunnon myyntihintaa joudutaan laskemaan. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa vanhasta asunnosta ei saada tarpeeksi rahaa ja pankki alkaa vaatimaan lisää vakuutta uudelle asuntolainalle.

Ei kuluja vuokra-asunnon vaihdosta

Vuokra-asunnon vaihdosta aiheutuvat kulut ovat pieniä verrattuna asunnon omistamiseen. Vuokra-asuntoa pääsee helposti vaihtamaan ilman, että tarvitse maksaa kahdesta asunnosta vuokraa samaan aikaan. Vuokrasuhde alkaa tyypillisesti kuukauden alusta tai lopusta. Jos muutto ajoittuu keskelle kuukautta, voi vajaan kuukauden vuokrasta neuvotella vuokranantajan kanssa. Tämä on yleistä ja helppoa etenkin yksityisen vuokranantajan kanssa. Myös veden, netin, sähkön ja autopaikan sisällyttäminen vuokraan on neuvoteltavissa.

Jos vuokrausta hoitaa vuokravälitysliike, maksaa vuokranantaja välittäjän palkkion. Tästä poikkeuksia tilanteet, joissa asunto vuokrataan työsuhdeasunnoksi tai liiketilaksi, jolloin vuokravälittäjän palkkion maksaa useimmiten vuokralainen.

Joustavuus ja neuvottelumahdollisuus sopimusasioissa

Uusi vuokrasopimus tehdään usein vuoden määräajaksi, näin sitoen niin asunnon vuokralaista kuin vuokranantajaa. Vuokralla asumisen kasvu on tuonut uusia sopimusmalleja tukemaan vuokralaisen ja vuokranantajan oikeuksia.

Vuokrasopimuksen voi laatia esim. 6 kk määräaikaiseksi 1 kk irtisanomisajalla tai toistaiseksi voimassaolevaksi, kuitenkin vähintään vuoden kestäväksi. Vuoden toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen rikkomisesta aiheutuu sopimussakko. Yleensä sopimuksen rikkojan sanktio vastaa 1 kk vuokraa.

Vuokravakuuskäytäntöihin on tullut myös uusia vaihtoehtoja. Yleisin käytössä oleva tapa on periä vuokralaiselta 1-3 kk vakuus. Etenkin taloyhtiöissä, jotka ovat vuokrataloyhtiöitä (kaikki tai suuri osa asunnoista ovat vuokralla), voi maksettavan vakuuden määrällä säädellä vuokrauksen joustavuutta. Näin esim. 1 kk vuokravakuus sitoo vuoden määräaikaisuuteen, kun taas 2kk vakuus antaa mahdollisuuden vuokralaiselle päättää vuokrasuhde 1kk irtisanomisajalla. Vastaavat järjestelyt ovat mahdollista myös yksityisen vuokranantajan kanssa.

Vastuukysymykset

Kun asunnossa hajoaa kodinkone tai vikoja ilmenee, on vuokranantaja velvollinen huolehtimaan niiden kuntoon saattamisesta. Rikkoutunut astianpesukone, liesi tai muu asunnon kiinteä varustelu on vuokranantajan vastuulla. Vuokranantajan on vaihdettava tai korjattava puutteet sekä vauriot kohtuullisessa ajassa, useimmiten käytännössä n. 1-2 viikossa. Vuokralaisen vastuu on kuitenkin ilmoittaa ongelmista välittömästi vuokranantajalle minimoiden korjaustarve tai vahingon laajuus. Asunnon vuokralaisen tulee myös huolehtia, että kodissa on aina voimassa oleva kotivakuutus.

Asu arvoalueella

Asuinalueilla, joilla asuminen on kallista on alettu suosimaan vuokralla asumista. Jos haavena on asuminen Helsingin Ullanlinnassa, Punavuoressa, Katajanokalla tai Lauttasaaressa, on vuokralla asuminen erinomainen vaihtoehto. Kaikille oman asunnon osto arvo asuinalueelta ei ole mahdollista jo sen takia, etteivät tulot riitä saamaan pankista isoa lainaa tai maksamaan lainaeriä. Vuokralle näille alueille pääsee kuitenkin aina!

Osta sijoitusasunto

Jos asuinalueesi asuntojen hinnat ovat korkeat suhteessa vuokratasoon, voi sijoitusasunnon osto olla kannattava vaihtoehto. Esimerkiksi Helsingin Punavuoressa asunnon omistajan säästämä raha (vastaavan asunnon vuokra – hoitovastike) voi olla 2 % suhteessa asunnon hintaan, kun sijoittamalla saman rahan vuokra-asuntoon voisit saada yli 5 % vuokratuottoa, usein jopa merkittävästi enemmän. Näin 300 000€ euron asunnon hinnalla voisit maksaa vuokrasi, ja tienata tämän päälle 9000 euroa vuodessa!

Asunnon vuokraaminen on yleistynyt globaalien asumistrendien muutosten myötä. Erityistesti lyhyiden vuokrasuhteiden suosiota ovat nostaneet Airbnb:n kaltaiset palvelut. Liikkuminen ja joustavat työsuhteet muokkaavat asumista tekemällä siitä yhä monimuotoisempaa. Tämän lisäksi kallistunut asuminen ja muuttuneet ajastusmallit ovet edesauttaneet vuokralla asumisen suosiota. Nykytilanteessa ei tarvitse harmistua vuokralla asumisesta ja “muille maksamisesta”. Asumistapana vuokralla asuminen on nykyään joustava, trendikäs ja usein jopa rahallisesti parempi vaihtoehto!


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!

 

Putkiremontti – tunne suurten remonttien kustannukset

Putkiremontti – tunne suurten remonttien kustannukset

Suurten remonttien yhteydessä monelle asunnon omistajalle asunnon myynti voi asumisen kustannusten noustessa muodostua vaihtoehdoksi. Putkiremontti ja peruskorjaukset on tehtävä taloyhtiössä korjausuunnitelman mukaan, jotta taloyhtiö säilyy turvallisena paikkana asua ja säilyttää arvonsa.

Hyvinhoidetuissa taloyhtiössä tuleviin remontteihin varaudutaan hyvissä ajoin. Joissakin taloyhtiöissä kerätään osakkailta korjausvastiketta erilliseen korjausrahastoon ennen isoja korjauksia, jotta voidaan ehkäistä äkillisiä nousuja asumiskustannuksissa. Peruskorjausten kustannus voi pienissäkin asunnoissa noista suureksi, ja niihin on syytä aina varautua niin henkilökohtaisella kuin taloyhtiönkin tasolla. Suurimmat remontit eivät olen yksin kallitta, vaan ne vievät myös paljon aikaa ja vaikuttavat asumismukavuuteen. Koostimme alle listan taloyhtiön yleisimmistä remonteista, niiden kestoista ja kustannuksista.

TALOYHTIÖN YLEISIMMÄT REMONTIT JA NIIDEN KUSTANNUKSET

 

1. Putkiremontti

Putkiremontti on taloyhtiön suurin ja raskain remontti, joka vaikuttaa eniten asumisenmukavuuteen ja kustannuksiin. Putkiremontin hinnan määrää sen toteutustapa. Perinteisen putkiremontin kustannus on yleensä vähintään 500 €/m2 ja se voi usein nousta asuinneliöltä jopa 1000 €/m2 asti. Jopa 3500 €/m2 asti nousseita kustannuksia on tavattu eräässä helsinkiläisessä taloyhtiössä vuonna 2018. on Sukittamalla ja pinnoittamalla kustannus on taas perinteistä tapaa edullisempi, normaalisti 300-500 €/m2. Remonttien laajuus usein vaihtelee, lue lisää putkiremontin eri toteututavoista.

2. Julkisivuremontti

Julkisivuremontti on yleisesti toiseksi pelätyin taloyhtiön remontti, sillä se on laajasti toteutettuna myös yksi kalleimmista ja elinmukavuuteen vaikuttavista korjaushankkeista. Julkisivuremontti voi haitata asumista, mutta asuminen ei kuitenkaan esty. Kustannusten arviointi on usein haastavaa, sillä niihin vaikuttaa julkisivun tyyppi ja sen korjaustarve.

Tässä yleisimmät julkisivutyypit ja arviot niiden korjauskustannuksista asuinneliöittäin:

 • Betonielementti -ja pesubetoniseinät – 150-200 €/m2 (käyttöikä 20-30v)
 • Tiili- ja kiviseinät – 200 €/m2 (käyttöikä 50v)
 • Rapatut julkisivut – 150-500 €/m2 (käyttöikä 40v, huoltoväli 20v)
 • Laatoitetut ja levytetyt ulkoseinät – 100 €/m2 (käyttöikä 30v)

Julkisivuremontin kustannukset riippuvat etenkin remontin toteutustavasta. Pelkkä maalaus on luonnollisesti huomattavasti halvempaa kuin julkisivun hiekkapuhallus, pinnoitus, saumaus tai maalaus.

3. Kattoremontti

Katto on osaltaan myös tärkeä osa rakennuksen julkisivua ja vaativat ilmasto-olosuhteet Suomessa asettavat katolle paljon vaatimuksia. Hyvä puoli kattoremontissa on se, ettei sen toteuttaminen haittaa juurikaan asumista. Miinukseksi voidaan toki mainita osittainen näköeste ja pysäköinnin estyminen talon edessä isojen telineiden takia.

Kattoremontin käyttöikä ja korjauksten kustannukset riippuvat paljon katon tyypistä ja mallista. Suomessa katto on tyypillisesti tiili-, pelti- tai huopa- eli bitumikatto. Lujimmat näistä ovat tiili ja pelti, joiden käyttöiät ovat noin 45-55 vuotta, kun taas huopakaton käyttöikä on vain 20-35 vuotta.

Kustannukseen vaikuttaa katon tyyppi ja korjaustarve. Keskimäärin pelti- tai tiilikaton uusiminen (sisältäen pohjatyöt) kustantaa asuinneliöltä n. 200 €/m2 ja huopakaton korjaus n. 80 €/m2.

4. Ikkunaremontti

Ikkunoiden kunnostus tai uusiminen voidaan myös toteuttaa erillisenä tai julkisivuremontin yhteydessä. Ikkunaremontti haittaa hieman asumista, mutta kestää yleensä vain muutaman päivän asuntoa kohti.

Vaikka ikkunaremontti tuntuu verrattain kevyeltä korjaukselta toteuttaa, on sen kustannus kuitenkin merkittävä. Keskimäärin ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen kustantaa n. 5 000 €/huoneisto.

 

On hyvä muistaa, että remonttien kustannuksiin vaikuttavat sekä remontin laajuus että se, minkä tyyppinen talo on kyseessä. Lisäksi remontin hinta riippuu paljon myös talon sijainnista, sillä esimerkiksi Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla remonttien hinnat ovat usein merkittävästi muuta Suomea kalliimpia.

Suurissa remonteissa on kuitenkin yleisesti positiivista se, että niiden toteuttamisen jälkeen rakennuksen asunnon arvo nousee. Usein rakennuksesta ja asunnoista saadaan samalla kustannustehokkaampia, tyylikkäämpiä ja turvallisempia. Oli taloyhtiösi remonttitilanne mikä tahansa, voit ottaa meihin yhteyttä asuntosi myymiseksi. Ota yhteyttä ja pyydä ostotarjous!

 


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!

 

Myy asunto – erilaisia tyylejä myydä asunto

Myy asunto – erilaisia tyylejä myydä asunto

Asunnon myynti ei aina käy kädenkäänteessä. Asunnonmyyjillä on usein erilaiset elämäntilanteet takanaan, joka pitää ottaa huomioon myyntistrategian suunnittelussa. Kokosimme parhaat ja huonoimmat puolet eri myyntityyleistä.

1. Myy asunto nopeasti

Suoramyynti on paras tapa saada asunto nopeasti kaupaksi. Asuntokaupat.com tekee tarjouksen päivässä! Nopeimmissa kaupoissamme rahat ovat olleet myyjän tilillä jo kahden päivän sisään. Kokeneet asunto-ostajat pystyvät määrittämään asunnon arvon pelkästään papereiden perusteella.

Rahat nopeasti
Saat tarjouksen jopa päivässä
Säästät välittäjäpalkkion ja aikaasi
Ei tarvitse säätää myyntiprosessin kanssa, kokeneet ostajat hoitavat asiakirjat ja muut valmistelut
Ei tarvitse siivota näytöille
Hinta voi olla alhaisempi kuin avoimilla markkinoilla
Asuntosi ei välttämättä herätä kiinnostusta ja ostotarjous jää saamatta

2. Myy asunto itse parhaalla mahdollisella hinnalla

Suosituimmista asunnoista saadaan kunnon hintakilpailu käyntiin. Etenkin Helsingin keskustassa sijaitsevat, pienet arvoasunnot ovat löytävät uudet omistajat helposti. Huonokuntoiset kerrostaloasunnot syrjäisiltä seuduilta eivät sitten liikukaan samalla tavalla. Asunnon arvo määräytyy kysynnän mukaan ja parhaan hinnan saa selville, kun asunnon laittaa julkiseen myyntiin.

Asunnon haluttavuutta markkinoilla voi parantaa laadukkailla kuvilla ja stailauksella. Stailaus auttaa ostajaa hahmottamaan asunnon mittasuhteita ja tekee kuvista houkuttelevamman näköisiä. Etenkin neutraalit perusasunnot kannattaa kalustaa ja stailata. Tyhjä asunto ei ole houkutteleva ja liian omaperäinen sekä täysi asunto karkottaa osan katsojista.

+ Säästät välittäjäpalkkion myymällä itse
+ Parhaassa tapauksessa syntyy hintakilpailu
+ Olet koko ajan tietoinen myyntiprosessin kulusta
– Vie aikaa
– Olet vastuussa mahdollisista virheistä myynnissä
Asunnon myyntikulut

3. Myy asunto kiinteistönvälittäjän avulla

Kiinteistönvälittäjän käyttö tuo turvaa myyntiprosessiin ja on yleinen valinta. Kiinteistönvälittäjä vastaa kohteen markkinoinnista, esittelystä ja muista myyntiin liittyvistä töistä. Asiakkaan puolelle jää esitellä kohde välittäjälle, vastata lisäkysymyksiin ja siivota asunto näyttöjen ajaksi. Valitessa kiinteistönvälittäjää kannattaa kysellä tuttavilta suosituksia, eikä katsoa suoraan halvinta vaihtoehtoa. Välittäjällä pitää olla aikaa sinulle ja halu myydä kohde parhaalla mahdollisella hinnalla.

+ Välittäjä vastaa myynnistä
+ Ei tarvitse pitää näyttöjä tai huolehtia asiakirjoista
+ Hyvällä välittäjällä on ostajakontakteja
– Välityspalkkiot ovat kymmeniä tuhansia (Kokeile laskurillamme!)
Välittäjien taso vaihtelee
– Myyntiprosessissa menee aikaa

Mikäli pohdit asunnon myyntiä, testaa mitä me asunnostasi tarjoaisimme! Ostotarjouksen pyytäminen ei sido sinua mitenkään.

 


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!