044 353 3303 [email protected]
Korona ja asunnon hinta – romahtaako asuntosi arvo pian?

Korona ja asunnon hinta – romahtaako asuntosi arvo pian?

Koronavirus vaikuttaa jatkuvasti talouteen, ja sen vaikutuksista asuntojen hintoihin tiedetään vielä vähän. Osakekursseista on lyhyessä ajassa voinut kadota yli puolet niiden arvosta. Monella onkin herännyt jo kysymys, miten asunnon hinta käyttäytyy koronan aikana ja mitä asunnon hinnalle tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Onko esimerkiksi mahdollista että asunnon hinta romahtaa pian? Vastaukseksi koronan vaikutuksesta asuntojen hintoihin teimme selvityksen asuntomarkkinan käyttäytymisestä Suomessa COVID-19 -epidemian aikana käyttäen tuoreinta Kiinteistönvälittäjien Keskusliiton dataa vanhojen osakeasuntojen hinnoista.

Selvityksessä nousivat esille kolme huomionarvoista seikkaa, joilla korona vaikuttaa asuntokauppaan ja asuntojen hintoihin.

 

1. Asuntojen myyntimäärät muuttuvat
Korona ja myydyt asunnot

Myytyjen asuntojen määrä Suomessa yhteensä , 2015-2020. Lähde: KVKL

Asuntokauppa on syklistä, lähtien käyntiin alkuvuodesta kauppamäärien lisääntyessä hiljentyen taas kohti kesän hiljaisimpia kuukausia. Asuntokauppojen määrässä voi huomata selkeän lainalaisuuden verrattessa edellisten vuosien keskiarvoihin. Asuntokauppoja tehtiin enemmän ennen koronavirusepidemian alkamista Suomessa maaliskuun alussa: tammikuussa 14 % enemmän ja helmikuussa 6 % edeltäviä vuosia enemmän. Koronan ja sosiaalisen etäyttämisen aikana asuntokauppaa on käyty 9 % vähemmän verraten vastaavaan ajanjaksoon edeltävinä vuosina.

 

2. Asuntojen hinnat muuttuvat

Korona ja asunnon hinta

Asuntojen hinnat Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa , 12/2019-3/2020. Lähde: KVKL

 

Tarkastaltaessa hintaindeksin muutoksia koronavirusepidemian aikana, voimme huomata asuntojen hintojen laskeneen pääkaupunkiseudulla: Vantaalla (-7,4 %), Espoossa (-4,9 %) ja Helsingissä (-2,9 %). Uudellamaalla koronavirusepidemia onkin edennyt kaikkein pisimmälle maaliskuun 2020 aikana, edustaen valtaosaa koko maan koronavirustartunnoisa. Myös Tampereella asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun (-3,2 %).

Muualla maassa asuntojen hinnat ovat jatkaneet kehitystään: Oulussa nousu on ollut korkein (7,7 %), Turussa 2,4 % ja Suomessa keskimäärin 2,6 %.

  Neliöhinnat ennen koronaa 12/2019 Neliöhinnat koronan edetessä 3/2020 Muutos %
Asuntojen hinnat Suomi 3133 3214 2.6%
Asuntojen hinnat Helsinki 5750 5585 -2.9%
Asuntojen hinnat Espoo 4045 3844 -4.9%
Asuntojen hinnat Tampere 3097 2999 -3.2%
Asuntojen hinnat Vantaa 3120 2888 -7.4%
Asuntojen hinnat Oulu 2254 2427 7.7%
Asuntojen hinnat Turku 2635 2698 2.4%

 

Alla löytyvästä kuvaajasta selviävät asuntojen hintamuutokset tarkasteltaessa niitä pidemmällä aikavälillä.

Korona, asunnon hinta ja asuntojen neliöhintaindeksi

Asuntojen hinnat Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa, 2017-2020. Liukuva keskiarvo, 3 kk. Lähde: KVKL

Asuntojen hinnoissa on näkynyt tasaista nousua vuodesta 2017. Kehityksessä ole nähtävissä merkittävää pitkän aikavälin muutosta koronavirusepidemian aikana. Erityisesti koko Suomessa keskimäärin asuntojen hinnat näyttävät jatkaneet normaalia kehitystään koronavirusepidemian aikana. Koronan aikana asuntojen hinnat näyttävät kehittyneen pitkälti normaalisti, mutta syytä huoleen voi silti olla.

 

3. Asuntojen myyntiajat muuttuvat

Asuntojen myyntiajat ja koronavirus

Asuntojen myyntiajat Suomessa, 2015-2020. Lähde: KVKL

Kuvaajasta huomaamme että asuntojen myyntiaikojen olevan koholla, vieden keskimäärin kahdesta viiteen päivää enemmän alkuvuonna 2020. Asuntokauppa on siis hidastunut keskimäärin 2,0-5,3 % koronan aikana.

Asuntomarkkinadatasta ja asuntojen hinnoista voidaan todeta, että koronalla on ollut jo nähtävisäs oleva vaikutus asuntojen hintoihin ja Suomen asuntomarkkinaan. Vaikutus on ollut suurin Uudellamaalla, jossa tähän mennessä myös koronan muut vaikutukset ovat olleet suurimmat. Oletettavissa on siis vastaavanlaista kehitystä myös muilla alueilla Suomessa. Asunnon hinta voi siis hyvinkin laskea koronan vaikutuksesta. Erityisesti pitkän aikavälin tulevaisuudesta ja koronan vaikutuksesta koko taloussysteemiin ja asuntokauppaan sen merkittänä osana on siis tärkeää seurata aktiivisesti myös tulevaisuudessa.


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!

Koronavirus ja asuntomarkkina Suomessa

Koronavirus ja asuntomarkkina Suomessa

Koronaviruksella on ollut merkittäviä seurauksia talouteen, ja yksityinen sektori yrittäessä selvitä viruksen vaikutuksia. Yhteys asuntomarkkinoille on myös merkittävä, ja alla olemme listanneet kriittisimpiä huomioita viruksen vaikutuksista asuntomarkkinaan Suomessa hyödyntäen tietoa ulkomailta, missä koronavirus on monin paikoin jo pidemmällä. 

Asuntomarkkina kriiseissä historiallisesti

Viruspandemiaa ei voida verrata suoraan pitkä- tai lyhytaikaiseen lamaan. Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin aikana asuntomarkkina ei liikkunut osakemarkkinan mukana. Kansainvälisen pandemien aikana kiinteistöjen hinnat ovat maltillisesti laskeneet, mutta suurin muutos on ollut kohteiden myyntimäärissä. Kun transaktioiden määrä vähenee, hinnat eivät muutu radikaalisti verrattuna esim. osakkeisiin. Aikaisemmat pandemiat ovat enemmän laittaneet kiinteistömarkkinan “tauolle”. Vuoden 1918 influenssan, sekä 2003 SARS-pandemian aikana talouskehitys laski kansainvälisesti maiden GDP-arvoista n. 5-10 %. Korjausliike oli kuitenkin paljon nopeampi verrattuna lamasta, missä taloudellinen palautuminen oli hidasta ja kesti keskimäärin 6-18 kuukautta. SARS-epidemian aikaan Hong Kongin hinnat eivät juurikaan laskeneet, mutta myyntivolyymit oli yhdessä laskivat 33-72 % mutta palautuivat nopeasti. Tälläkin hetkellä raportit Kiinasta osoittavat etteivät hinnat ovat juurikaan muuttuneet, mutta kauppavolyymi on tällä hetkellä melkein olematon.

 

Asuntomarkkina koronaviruksen aikana

Kiinteistömarkkinan laskeva trendi on tällä hetkellä maailmanlaajuinen. Kansainväliset kiinteistöindeksit ovat laskeneet noin neljänneksen maaliskuun aikana. Kiinteistöjen myyntimäärä Yhdysvalloissa on laskenut yli kolmanneksen verrattuna viime vuoden ensimmäiseen kvartaaliin. Shanghain asuntomarkkina on laskenut yli 50 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Etelä-Koreassa päivittäiset myynnit ovat laskeneet jo 80 prosenttia viime joulukuusta. Euroopassa ilmiö on samanlainen. Iso-Britanniassa maaliskuun data näytti jo 40 prosentin laskua, ja Etelä-Euroopassa lasku on vielä jyrkempi. Ruotsin asuntomarkkinassa on trendinä ollut jatkuvat nousevat hinnat, mutta koronaviruksen takia myynti laski, ja maaliskuun data näyttää n. 15 prosentin laskua myyntimäärissä. Göteborgissa sekä Malmössa hinnat ovat pysyneet paikoillaan, ja maaliskuun aikana hinnat ovat jopa nousseet Tukholmassa prosentin verran.

 

Valtioiden toimet koronaviruksen aikana

Monet valtiot ovat lähestyneet yksityisen sektorin kriisiä samankaltaisella tavalla. Yhdysvallat julkaisivat viime kuussa niin sanottu “CARES Act” joka tuki erityisesti pieniä yrityksiä juoksevien kulujen osalta. Valtio myös maksoi jokaisen amerikkalaisen pankkitilille n. 1200 dollaria riippuen henkilön vuosituloista. Iso-Britannia tarjoaa lainoja, verohelpotuksia, sekä suoria käteistukia, ja kompensoi työnantajia sekä yksinyrittäjiä suorilla palkkatukilla kuukausien ajan. Ruotsin osalta valtio tarjoaa paljon vähemmän kompensointia, ja keskittyy enemmän kulujen siirtoihin mm. verotuksen lykkäämisellä yrityksille, ja sairaspalkkamaksujen tukemiseen.

Valtiot ovat nyt antamassa säätämässä lisää lyhennysaikaa asuntolainoihin, ja monet pankit ovat nyt vetäneet asuntolaina-tuotteita pois markkinoilta kokonaan. Tämä heijastaa pitkälti ilmapiiriä tällä hetkellä kiinteistömarkkinoilla. “Wait-and-see” on termi joka kuvailee hidastumisen syytä, ja miten yksityishenkilöt sekä sijoittavat suhtautuvat tilanteeseen. Yksityishenkilön pääoman määrä on keskimäärin laskenut pandemian takia, ja tämä myös heijastuu asuntomarkkinaan. Henkilöt, joilla on säännöllinen ja vakaa työ ovat taas paremmassa asemassa lomautuksen kohteeksi joutuneisiin verrattuna. Asuntosijoittajan näkökulmasta kassavirta saattaa kärsiä, maksukyvyttömyyden ajaessa vuokrien madaltumista, jopa lyhyellä aikavälillä. 

 

Johtopäätökset

Kansainvälisellä tasolla COVID-19-viruksen vaikutukset ovat selvät. Per- Arne Sandegren, analyytikkopäällikkö Svensk Mäklarstatistik:illa toteaa että “…näemme ilmiselvän koronavaikutuksen…” asuntomarkkioilla tällä hetkellä. Myyntimäärät ovat vähentyneet huomattavasti, mutta myyntihinnat ovat pysyneet vakaana varsinkin isoissa kaupungeissa. 

Historiallinen data näyttä että pandemian vaikutukset asuntomarkkinoihin ovat olleet suhteellisen lyhyitä, sekä laskun että nousun kannalta. Pandemioita ei voida verrata taantumaan, koska talouden palautuminen on silloin paljon hitaampaa. Liam Bailey, analyytikkopäällikkö Knight Frankilla toteaa että “…pahimman kriisin suhteellisen lyhyt ajanjakso tarkoittaisi rajattuja negatiivisia vaikutuksia.” Pandemioiden vaikutukset ovat tällöin V-muotoisia, mikä heijastuu nopeaan laskuun sekä nousuun. Koronavirusepidemian kestosta ei kuitenkaan ole tietoa, mutta sen arvioidaan kestävän jopa yhdestä kahteen vuotta. 

Seuraavat kuukaudet tulevat luultavasti näkemään asuntokaupan palautuvan hiljattain normaaliksi. Asunnon omistaminen saattaa hintaheilahtelujen tapahtuessa sisältää riskejä, mutta ostoa pohtivalle markkina saattaa tarjota ostomahdollisuuksia. Kesään ja syksyyn mennessä rajoituksia saattaa olla vähemmän, mikä voi tarkoittaa myynnin normalisoitumista ja asuntomarkkinan palautumista ennalleen.

 

Lähteet

https://www.nytimes.com/2020/03/17/realestate/how-coronavirus-has-affected-real-estate.html

https://edition.cnn.com/2020/03/26/intl_business/uk-mortgage-extensions/index.html

http://theconversation.com/how-will-coronavirus-affect-property-prices-133761

https://www.curbed.com/2020/3/6/21163523/coronavirus-economic-impact-housing-market

https://www.zillow.com/research/pandemic-literature-review-26643/

https://www.cnbc.com/2020/03/27/listing-impossible-star-says-coronavirus-may-crush-real-estate-market.html

https://www.cnbc.com/2020/03/19/coronavirus-update-home-sales-could-fall-by-35percent-as-spring-market-stalls.html

https://www.forbes.com/sites/amydobson/2020/03/10/shanghai-developers-see-56-drop-and-more-sobering-statistics-as-first-numbers-roll-in/#88eced335305

https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/30/how-coronavirus-will-change-closings-home-prices-whats-market/

https://therealdeal.com/2020/03/12/real-estate-was-booming-in-milan-and-seoul-then-came-coronavirus/

https://www.huoneistokeskus.fi/ajankohtaista/asuntomarkkinakatsaus-maaliskuu-2020-poikkeusaika-saattaa-pidentaa-myyntiaikoja

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/bostad/a/naxMLo/bopriserna-pa-vag-ned-stort-tapp

https://www.gov.uk/coronavirus/business-support

https://www.nytimes.com/article/coronavirus-stimulus-package-questions-answers.html

https://driva-eget.se/nyheter/regeringens-atgarder-for-foretagare-efter-corona-krisen/

https://www.msci.com/documents/10199/4d520bd0-e703-4f04-a540-0d09940a7d33

https://us.spindices.com/indices/equity/dow-jones-us-real-estate-index

Asunnon hinta – rakennusvuodella valtava vaikutus

Asunnon hinta – rakennusvuodella valtava vaikutus

Moni tekijä aina keittiön varustelusta katumeluun vaikuttaa asunnon myyntiin ja asunnon hintaan. Usein kuitenkin asunnon neliömäärä ja asunnon sijainti nähdään merkittävimpinä tekijöinä asunnon hinnan määräytymisessä. Asunnon hinnan taustalla on kuitenkin myös useita muita erittäin merkittäviä tekijöitä. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on asunnon ja taloyhtiön rakennusvuosi. Asunnon hinnan ja asunnon rakennusvuoden välillä voi löytää merkittäviä yhteyksiä. Tästä syystä keräsimme yhteen 3442 kpl Helsingissä myytyä asuntoa, jotta voit paremmin ymmärtää miten asuntojen hinnat käyttäytyvät suhteessa asunnon rakennusvuoteen.

Asuntojen rakentaminen ja asuntojen hinnat Helsingissä

Asuinrakennuksia on säilynyt Helsingissä aina 1700-luvulta lähtien. Suuremmissa määrin alettiin Helsingissä rakentaa asuntoja aina 1880-luvulta alkaen mm. Katajannokalla (00160), Kruununhaassa (00170), Ullanlinnassa (00140), Punavuoressa (00120), Kampissa (00100, 00180), Kaartinkaupungissa (00130) ja Suomenlinnassa (00190). Vanhin rakennus otoksessamme on vuonna 1889 rakennettu taloyhtiö Kruununhaassa, ja uusimmat asunnot ovat aina vuodelta 2018 asti. Asuntojen rakennusvuosi oli keskimäärin 1962, edustaen hyvin Helsingissä sodan jälkeen vuosina 1950-1970 vallinnutta rakennusaaltoa.

Asunnon hinta ja asunnon rakennusvuosi Helsingissä 2018

Asunnon hinta ja asunnon rakennusvuosi Helsingissä 2018

Yllä olevasta kuvaajasta näet asuntojen hinnat Helsingissä asunnon rakennusvuoden suhteen. Kuvasta voi huomata, että asuntojen hinnat ovat korkeimmillaan kaikkein vanhimmissa ja kaikkein uusimmissa asunnoissa. Asuntojen hinnat laskevat kohti 1990-lukua, kääntyen jälleen nousuun uudemmissa 2000-luvun asunnoissa. Halvimmat asunnot liikkuivat 100 000 euron tuntumassa, ja yli 1 000 000 € hintaiset asunnot on rajattu pois kuvasta. Asuntojen keskihinta otoksessa on 152 070 euroa. Asuntojen keskihinnat ovat merkittävästi korkeammat rakennusaikakauden alku- ja loppupäissä. Vuosina 1940-2000 rakennettujen asuntojen hinta oli keskimäärin 154 918 euroa. Ennen 1940-lukua ja 2000-luvulla rakennetun asunnon hinta oli keskimäärin 241 525 euroa, siis 55,9% enemmän!

Yhteensä asuntojen rakennusvuosi selittää 18,1 % vaihtelusta asunnon hinnassa, tietämättä mitään muuta asunnosta. Tätä yhteyttä kuvaa punainen viiva kuvaajassa. Asunnon ja taloyhtiön rakennusvuodella on siis merkittävä yhteys asunnon hintaan, joka tulee huomioida oikein asunnon hintaa määrittäessä. Tarkkasilmäinen huomaa myös pienen nousun asunnon hinnoissa 1950-luvun ja 1960-luvun alun asunnoissa. Tämä vaikutus asunnon hintaan johtuu hyvin todennäköisesti putkiremonteista, joka on yleisesti toteutettu 1950-luvun ja 1960-luvun alun asunnoissa. Tämä onkin oiva esimerkki asuntojen hintojen määräytymisen monimuotoisuudesta: asunnon ominaisuudet selittävätkin aina yhdessä asunnon lopullisen hinnan.

Onko asuntosi hinta määritetty oikein?

On erittäin tärkeää, että asunnon hintaa määritettäessä osataan ottaa kaikki asunnon ominaisuudet huomioon oikein ja ammattitaitoisesti. Valitettavan usein asuntokaupan alalla on tapana perustaa asunnon hinta vähäiseen tietoon tai näppituntumaan, jolloin asunnon myyjä kärsii saadessaan asunnon arvoa huonomman hinnan tai pitkän myyntiajan asunnon hinnan ollessa liian korkea. Myit sitten asuntosi itse tai käyttäen kiinteistönvälittäjää, huolehdi että asuntosi hinta on arvioitu huolellisesti kaikki asunnosta, taloyhtiöstä ja asuntomarkkinasta saatavilla oleva tieto huomioiden!


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!