044 353 3303 [email protected]
Korona ja asunnon hinta – romahtaako asuntosi arvo pian?

Korona ja asunnon hinta – romahtaako asuntosi arvo pian?

Koronavirus vaikuttaa jatkuvasti talouteen, ja sen vaikutuksista asuntojen hintoihin tiedetään vielä vähän. Osakekursseista on lyhyessä ajassa voinut kadota yli puolet niiden arvosta. Monella onkin herännyt jo kysymys, miten asunnon hinta käyttäytyy koronan aikana ja mitä asunnon hinnalle tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Onko esimerkiksi mahdollista että asunnon hinta romahtaa pian? Vastaukseksi koronan vaikutuksesta asuntojen hintoihin teimme selvityksen asuntomarkkinan käyttäytymisestä Suomessa COVID-19 -epidemian aikana käyttäen tuoreinta Kiinteistönvälittäjien Keskusliiton dataa vanhojen osakeasuntojen hinnoista.

Selvityksessä nousivat esille kolme huomionarvoista seikkaa, joilla korona vaikuttaa asuntokauppaan ja asuntojen hintoihin.

 

1. Asuntojen myyntimäärät muuttuvat
Korona ja myydyt asunnot

Myytyjen asuntojen määrä Suomessa yhteensä , 2015-2020. Lähde: KVKL

Asuntokauppa on syklistä, lähtien käyntiin alkuvuodesta kauppamäärien lisääntyessä hiljentyen taas kohti kesän hiljaisimpia kuukausia. Asuntokauppojen määrässä voi huomata selkeän lainalaisuuden verrattessa edellisten vuosien keskiarvoihin. Asuntokauppoja tehtiin enemmän ennen koronavirusepidemian alkamista Suomessa maaliskuun alussa: tammikuussa 14 % enemmän ja helmikuussa 6 % edeltäviä vuosia enemmän. Koronan ja sosiaalisen etäyttämisen aikana asuntokauppaa on käyty 9 % vähemmän verraten vastaavaan ajanjaksoon edeltävinä vuosina.

 

2. Asuntojen hinnat muuttuvat

Korona ja asunnon hinta

Asuntojen hinnat Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa , 12/2019-3/2020. Lähde: KVKL

 

Tarkastaltaessa hintaindeksin muutoksia koronavirusepidemian aikana, voimme huomata asuntojen hintojen laskeneen pääkaupunkiseudulla: Vantaalla (-7,4 %), Espoossa (-4,9 %) ja Helsingissä (-2,9 %). Uudellamaalla koronavirusepidemia onkin edennyt kaikkein pisimmälle maaliskuun 2020 aikana, edustaen valtaosaa koko maan koronavirustartunnoisa. Myös Tampereella asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun (-3,2 %).

Muualla maassa asuntojen hinnat ovat jatkaneet kehitystään: Oulussa nousu on ollut korkein (7,7 %), Turussa 2,4 % ja Suomessa keskimäärin 2,6 %.

  Neliöhinnat ennen koronaa 12/2019 Neliöhinnat koronan edetessä 3/2020 Muutos %
Asuntojen hinnat Suomi 3133 3214 2.6%
Asuntojen hinnat Helsinki 5750 5585 -2.9%
Asuntojen hinnat Espoo 4045 3844 -4.9%
Asuntojen hinnat Tampere 3097 2999 -3.2%
Asuntojen hinnat Vantaa 3120 2888 -7.4%
Asuntojen hinnat Oulu 2254 2427 7.7%
Asuntojen hinnat Turku 2635 2698 2.4%

 

Alla löytyvästä kuvaajasta selviävät asuntojen hintamuutokset tarkasteltaessa niitä pidemmällä aikavälillä.

Korona, asunnon hinta ja asuntojen neliöhintaindeksi

Asuntojen hinnat Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa, 2017-2020. Liukuva keskiarvo, 3 kk. Lähde: KVKL

Asuntojen hinnoissa on näkynyt tasaista nousua vuodesta 2017. Kehityksessä ole nähtävissä merkittävää pitkän aikavälin muutosta koronavirusepidemian aikana. Erityisesti koko Suomessa keskimäärin asuntojen hinnat näyttävät jatkaneet normaalia kehitystään koronavirusepidemian aikana. Koronan aikana asuntojen hinnat näyttävät kehittyneen pitkälti normaalisti, mutta syytä huoleen voi silti olla.

 

3. Asuntojen myyntiajat muuttuvat

Asuntojen myyntiajat ja koronavirus

Asuntojen myyntiajat Suomessa, 2015-2020. Lähde: KVKL

Kuvaajasta huomaamme että asuntojen myyntiaikojen olevan koholla, vieden keskimäärin kahdesta viiteen päivää enemmän alkuvuonna 2020. Asuntokauppa on siis hidastunut keskimäärin 2,0-5,3 % koronan aikana.

Asuntomarkkinadatasta ja asuntojen hinnoista voidaan todeta, että koronalla on ollut jo nähtävisäs oleva vaikutus asuntojen hintoihin ja Suomen asuntomarkkinaan. Vaikutus on ollut suurin Uudellamaalla, jossa tähän mennessä myös koronan muut vaikutukset ovat olleet suurimmat. Oletettavissa on siis vastaavanlaista kehitystä myös muilla alueilla Suomessa. Asunnon hinta voi siis hyvinkin laskea koronan vaikutuksesta. Erityisesti pitkän aikavälin tulevaisuudesta ja koronan vaikutuksesta koko taloussysteemiin ja asuntokauppaan sen merkittänä osana on siis tärkeää seurata aktiivisesti myös tulevaisuudessa.


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!

Koronavirus ja asuntomarkkina Suomessa

Koronavirus ja asuntomarkkina Suomessa

Koronaviruksella on ollut merkittäviä seurauksia talouteen, ja yksityinen sektori yrittäessä selvitä viruksen vaikutuksia. Yhteys asuntomarkkinoille on myös merkittävä, ja alla olemme listanneet kriittisimpiä huomioita viruksen vaikutuksista asuntomarkkinaan Suomessa hyödyntäen tietoa ulkomailta, missä koronavirus on monin paikoin jo pidemmällä. 

Asuntomarkkina kriiseissä historiallisesti

Viruspandemiaa ei voida verrata suoraan pitkä- tai lyhytaikaiseen lamaan. Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin aikana asuntomarkkina ei liikkunut osakemarkkinan mukana. Kansainvälisen pandemien aikana kiinteistöjen hinnat ovat maltillisesti laskeneet, mutta suurin muutos on ollut kohteiden myyntimäärissä. Kun transaktioiden määrä vähenee, hinnat eivät muutu radikaalisti verrattuna esim. osakkeisiin. Aikaisemmat pandemiat ovat enemmän laittaneet kiinteistömarkkinan “tauolle”. Vuoden 1918 influenssan, sekä 2003 SARS-pandemian aikana talouskehitys laski kansainvälisesti maiden GDP-arvoista n. 5-10 %. Korjausliike oli kuitenkin paljon nopeampi verrattuna lamasta, missä taloudellinen palautuminen oli hidasta ja kesti keskimäärin 6-18 kuukautta. SARS-epidemian aikaan Hong Kongin hinnat eivät juurikaan laskeneet, mutta myyntivolyymit oli yhdessä laskivat 33-72 % mutta palautuivat nopeasti. Tälläkin hetkellä raportit Kiinasta osoittavat etteivät hinnat ovat juurikaan muuttuneet, mutta kauppavolyymi on tällä hetkellä melkein olematon.

 

Asuntomarkkina koronaviruksen aikana

Kiinteistömarkkinan laskeva trendi on tällä hetkellä maailmanlaajuinen. Kansainväliset kiinteistöindeksit ovat laskeneet noin neljänneksen maaliskuun aikana. Kiinteistöjen myyntimäärä Yhdysvalloissa on laskenut yli kolmanneksen verrattuna viime vuoden ensimmäiseen kvartaaliin. Shanghain asuntomarkkina on laskenut yli 50 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Etelä-Koreassa päivittäiset myynnit ovat laskeneet jo 80 prosenttia viime joulukuusta. Euroopassa ilmiö on samanlainen. Iso-Britanniassa maaliskuun data näytti jo 40 prosentin laskua, ja Etelä-Euroopassa lasku on vielä jyrkempi. Ruotsin asuntomarkkinassa on trendinä ollut jatkuvat nousevat hinnat, mutta koronaviruksen takia myynti laski, ja maaliskuun data näyttää n. 15 prosentin laskua myyntimäärissä. Göteborgissa sekä Malmössa hinnat ovat pysyneet paikoillaan, ja maaliskuun aikana hinnat ovat jopa nousseet Tukholmassa prosentin verran.

 

Valtioiden toimet koronaviruksen aikana

Monet valtiot ovat lähestyneet yksityisen sektorin kriisiä samankaltaisella tavalla. Yhdysvallat julkaisivat viime kuussa niin sanottu “CARES Act” joka tuki erityisesti pieniä yrityksiä juoksevien kulujen osalta. Valtio myös maksoi jokaisen amerikkalaisen pankkitilille n. 1200 dollaria riippuen henkilön vuosituloista. Iso-Britannia tarjoaa lainoja, verohelpotuksia, sekä suoria käteistukia, ja kompensoi työnantajia sekä yksinyrittäjiä suorilla palkkatukilla kuukausien ajan. Ruotsin osalta valtio tarjoaa paljon vähemmän kompensointia, ja keskittyy enemmän kulujen siirtoihin mm. verotuksen lykkäämisellä yrityksille, ja sairaspalkkamaksujen tukemiseen.

Valtiot ovat nyt antamassa säätämässä lisää lyhennysaikaa asuntolainoihin, ja monet pankit ovat nyt vetäneet asuntolaina-tuotteita pois markkinoilta kokonaan. Tämä heijastaa pitkälti ilmapiiriä tällä hetkellä kiinteistömarkkinoilla. “Wait-and-see” on termi joka kuvailee hidastumisen syytä, ja miten yksityishenkilöt sekä sijoittavat suhtautuvat tilanteeseen. Yksityishenkilön pääoman määrä on keskimäärin laskenut pandemian takia, ja tämä myös heijastuu asuntomarkkinaan. Henkilöt, joilla on säännöllinen ja vakaa työ ovat taas paremmassa asemassa lomautuksen kohteeksi joutuneisiin verrattuna. Asuntosijoittajan näkökulmasta kassavirta saattaa kärsiä, maksukyvyttömyyden ajaessa vuokrien madaltumista, jopa lyhyellä aikavälillä. 

 

Johtopäätökset

Kansainvälisellä tasolla COVID-19-viruksen vaikutukset ovat selvät. Per- Arne Sandegren, analyytikkopäällikkö Svensk Mäklarstatistik:illa toteaa että “…näemme ilmiselvän koronavaikutuksen…” asuntomarkkioilla tällä hetkellä. Myyntimäärät ovat vähentyneet huomattavasti, mutta myyntihinnat ovat pysyneet vakaana varsinkin isoissa kaupungeissa. 

Historiallinen data näyttä että pandemian vaikutukset asuntomarkkinoihin ovat olleet suhteellisen lyhyitä, sekä laskun että nousun kannalta. Pandemioita ei voida verrata taantumaan, koska talouden palautuminen on silloin paljon hitaampaa. Liam Bailey, analyytikkopäällikkö Knight Frankilla toteaa että “…pahimman kriisin suhteellisen lyhyt ajanjakso tarkoittaisi rajattuja negatiivisia vaikutuksia.” Pandemioiden vaikutukset ovat tällöin V-muotoisia, mikä heijastuu nopeaan laskuun sekä nousuun. Koronavirusepidemian kestosta ei kuitenkaan ole tietoa, mutta sen arvioidaan kestävän jopa yhdestä kahteen vuotta. 

Seuraavat kuukaudet tulevat luultavasti näkemään asuntokaupan palautuvan hiljattain normaaliksi. Asunnon omistaminen saattaa hintaheilahtelujen tapahtuessa sisältää riskejä, mutta ostoa pohtivalle markkina saattaa tarjota ostomahdollisuuksia. Kesään ja syksyyn mennessä rajoituksia saattaa olla vähemmän, mikä voi tarkoittaa myynnin normalisoitumista ja asuntomarkkinan palautumista ennalleen.

 

Lähteet

https://www.nytimes.com/2020/03/17/realestate/how-coronavirus-has-affected-real-estate.html

https://edition.cnn.com/2020/03/26/intl_business/uk-mortgage-extensions/index.html

http://theconversation.com/how-will-coronavirus-affect-property-prices-133761

https://www.curbed.com/2020/3/6/21163523/coronavirus-economic-impact-housing-market

https://www.zillow.com/research/pandemic-literature-review-26643/

https://www.cnbc.com/2020/03/27/listing-impossible-star-says-coronavirus-may-crush-real-estate-market.html

https://www.cnbc.com/2020/03/19/coronavirus-update-home-sales-could-fall-by-35percent-as-spring-market-stalls.html

https://www.forbes.com/sites/amydobson/2020/03/10/shanghai-developers-see-56-drop-and-more-sobering-statistics-as-first-numbers-roll-in/#88eced335305

https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/30/how-coronavirus-will-change-closings-home-prices-whats-market/

https://therealdeal.com/2020/03/12/real-estate-was-booming-in-milan-and-seoul-then-came-coronavirus/

https://www.huoneistokeskus.fi/ajankohtaista/asuntomarkkinakatsaus-maaliskuu-2020-poikkeusaika-saattaa-pidentaa-myyntiaikoja

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/bostad/a/naxMLo/bopriserna-pa-vag-ned-stort-tapp

https://www.gov.uk/coronavirus/business-support

https://www.nytimes.com/article/coronavirus-stimulus-package-questions-answers.html

https://driva-eget.se/nyheter/regeringens-atgarder-for-foretagare-efter-corona-krisen/

https://www.msci.com/documents/10199/4d520bd0-e703-4f04-a540-0d09940a7d33

https://us.spindices.com/indices/equity/dow-jones-us-real-estate-index

Jakamaton kuolinpesä asunnon myyjänä – huomioi nämä asiat

Jakamaton kuolinpesä asunnon myyjänä – huomioi nämä asiat

Jakamaton kuolinpesä asunnon myyjänä? Tässä viisi tärkeintä asiaa jotka perikunnan on tärkeää huomioida kuolinpesän asunnon myynnissä.

1. Kuolinpesän osakkaiden selvittäminen

Perillisten määrittäminen tapahtuu laatimalla vainajan sukuselvitys. Tämä tehdään tilaamalla maistraatilta tai seurakunnalta virkatodistukset eli ns. elossaolotodistukset. Näin muodostuu kokonaiskuva perikunnan elossaolevista osakkaista ja omistusosuuksista kuolinpesään.

 

2. Suostumus kuolinpesän osakkailta kuolinpesän asunnon myyntiin

Perikunnan asunnon myynti vaatii kuolinpesän osakkaiden yhteistä päätöstä. Käytännössä tähän riittää yhteisesti allekirjoitettu asiakirja joka sisältää päätöksen kuolinpesän asunnon myynnistä. Päätös tulee tehdä yksimielisesti, muutoin tarvitaan pesänselvittäjää, joka tekee päätökset kuolinpesän puolesta.

 

3. Kuolinpesän asiakirjat

Kuolinpesän asiakirjojen, mm. perukirjan tulee olla kunnossa jotta pesänselvitys ja kuolinpesän asunnon myynti voi edetä. Tarkempaa tietoa asiakirjoista löydät täältä.

 

4. Kuolinpesän verotus tulee huomioida

Jakamattomaan kuolinpesään kuuluvan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on kuolinpesän tuloa. Osuus jakamattomaan kuolinpesään on osakkaan irtainta omaisuutta. Sen luovutuksesta syntyvä luovutusvoitto on osakkaan tuloa. Kuolinpesän tai osakkaan voiton taikka tappion määrää laskettaessa omaisuuden hankintamenona pidetään edellä mainituissa tilanteissa perintöverotuksessa käytettyä verotusarvoa. Vaihtoehtoisesti voidaan voiton määrää laskettaessa käyttää hankintameno-olettamaa, jos se on verovelvolliselle edullisempi. (Lähde: Vero.fi)

 

5. Perikunnan asunnon arvon määrittäminen ja myynti

Kuolinpesän asunnon arvo on määritettävä oikein verotusta varten. Asunto voidaan tämän jälkeen myydä. Kaikki kuolinpesän asunnon myyntiin liittyvät  palvelut onnistuvat Asuntokaupat.com:lta. Pääset heti alkuun ottamalla yhteyttä ja autamme sinut aina kuolinpesän selvityksen loppuun asti.


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!

 

Asunto ei mene kaupaksi, mitä tehdä?

Asunto ei mene kaupaksi, mitä tehdä?

Mitä tehdä jos asunto ei mene kaupaksi odotetulla nopeudella? Keräsimme kokemuksia myyjiltä, jotka ovat kamppailleet asunnon myynnin kanssa. Mikä siis auttaa kun asunto ei mene kaupaksi?

1. Alenna hintaa, jos asunto ei mene kaupaksi parissa kuukaudessa

Katja (nimi muutettu) myi vanhaa kerrostaloasuntoa Martinlaaksosta. Alueella oli ollut ihan hyvin kysyntää, mutta juuri myynnin alettua täysin samalta alueelta tuli myyntiin monta vastaavaa kohdetta. Uudistuotantoa oli rakenteilla jatkuvasti ympärille ja ostajia ei käynyt näytöllä nimeksikään. Putkiremontin uhka karkoitti viimeisetkin potentiaaliset ostajat.

“Tilanne oli todella stressaava. Välittäjä piti kolme avointa näyttöä, joilla ei käynyt ketään. Kauhukuvat siitä, että asunto ei mene kaupaksi millään ahdisti. Olimme jo ehtineet hankkia uuden asunnon mieheni kanssa ja kahden asunnon loukku verotti lompakkoa armottomasti. Myytyäni asuntoa yli puoli vuotta aloin etsimään vuokralaista, mutta potentiaalista ei löytynyt. Moni ei halua muuttaa asuntoon, joka on samaan aikaan myynnissä. Yli vuoden myyntiprosessin jälkeen sain myytyä asunnon, mutta yli 50 000 euroa halvemmalla kuin alkuperäinen pyyntihinta – kyllä kirpaisi.”

Mikäli myynti takkuaa ja asunnon myynnillä on kiire, hinnasta kannattaa joustaa. Esimerkiksi Oikotien pyyntihinnoista vain noin kymmenes toteutuu – yleisimmin asunnoista tingataan reilu 10 prosenttia. Toteutuneita asuntojen kauppahintoja voit katsoa esimerkiksi ARA:n palvelusta.

2. Pieni pintaremontti ja stailaus piristää

Kuvat ovat puoli ruokaa. Kulahtanut asunto saa aivan uuden elämän, kun kodin pinnat laitetaan uuteen uskoon. Tämä vaatii kuitenkin joko omaa työpanosta tai ammattilaisten käyttöä. Seinien kittaus sekä maalaus raikkaaksi, roikkuvien listojen kiinnitys, perusteellinen siivous sekä esimerkiksi keittiön kaappien uusinta muuttavat asuntoa huomattavasti. Kun asunto on kunnossa, myös videon käyttäminen on hyvä vaihtoehto myynnin vauhdittamiseksi!

“Rähjääntynyt perintöasunto sai uuden elämän, kun mieheni ja minä tartuimme tuumasta toimeen toteuttaen pintaremontin 20 000 eurolla. Pitkään myynnissä ollut kohde ostettiin viimein.”, kertoo Sara-Maria projektistaan Kirkkonummelta.

Remontointi ei kuitenkaan ole joka henkilölle, eikä usein ole järkevää lähteä kokemattomana remontoimaan suurempia kokemuksia. Kokemattoman henkilön lähtiessä johtamaan asuntoremonttia voittaa usein vain urakoitsija.

3. Suora ostotarjous

Suoralla ostotarjouksella tarkoitetaan palveluita, jotka ostavat lukuisia asuntoja joko jälleenvuokraus- tai myyntitarkoituksessa. Isoilta toimijoilta saat dataan perustuvan ostotarjouksen nopeasti – Asuntokaupat.com tarjoaa asunnostasi jopa 24 tunnin sisään! Voit kokeilla, paljonko tarjoamme asunnostasi pyytämällä ostotarjouksen.

“Aikamoinen taakka lähti harteilta. Asunto ei mennyt kaupaksi millään – kahden asunnon loukku oli painanut päälle jo pitkään, kun Kivenlahdessa sijainnut asuntomme ei ollut vielä myyty. Asuntokaupat.com tarjosi päivän sisään summan, joka oli n. 10 % pyyntihintaa alhaisempi. Totesimme tarjouksen meille sopivaksi ja teimme kaupat samalla viikolla. Helpotus oli suuri!”, avaavat Terhi ja Mika Espoosta. Vaikka suora ostotarjous ei aina ole summaltaan korkein, se on kiireiselle asunnon myyjälle parhaita vaihtoehtoja, kun riskiä siitä, että asunto ei mene kaupaksi ei haluta ottaa. Useat odottelevat oikeaa ostajaa yli vuoden, eikä häntä ikinä kuulu. Välittäjän palkkio sekä juoksevat kulut rokottavat myös tilipussia. Näistä syistä voi olettaa suorien ostotarjouksien määrän kasvavan huomattavasti tulevaisuudessa.


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!

 

Kuolinpesän asunnon myynti – miten huomioida perintövero?

Kuolinpesän asunnon myynti – miten huomioida perintövero?

Perintöasunnon myynti on muuten kuin minkä tahansa asunnon myyminen, kunhan pitää mielessä perintöveron. Maksettavan perintöveron määrä määrittyy perunkirjoituksessa vahvistettavan perinnön arvon mukaan – veroa on maksettava yli 20 000 euron perintöosuudesta.

Huomioi, että perintöverossa on kaksi luokkaa. Ensimmäiseen kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen. Myös perinnönjättäjän kanssa aiemmin avioliitossa ollut henkilö, joka on elänyt avioliitonomaisissa olosuhteissa edelleen perinnönjättäjän kanssa tai jolla on yhteinen / yhteisiä lapsia kuuluu ensimmäiseen luokkaan.
Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. (Lähde) Toiseen luokkaan kuuluvat sukulaiset ja muut vieraat.

Kaikkien kuolinpesän osakkaiden tulee hyväksyä asunnon myynti. Kun peritty asunto on päätetty myydä, voidaan kokonaisverorasitusta optimoida perunkirjoitusten asunnon arvostuksella. Asunnon arvon arviossa on usein liikkumavaraa, mutta tavoitteena on asettaa arvio mahdollisimman lähelle todellista arvoa ja mieluiten hieman sen yli. Näin vältytään asunnon myynnissä luovutusvoitolta, jonka verotus on ankarampi kuin perintöveron. Myynnistä ei tarvitse maksaa veroa sen osakkaan osalta, joka on asunut kyseisessä asunnossa pääsääntöisesti jo yli kaksi vuotta. Mikäli näin ei ole, myyntivoitosta tulee maksaa vero perintöveron lisäksi. Lue täältä lisää kuolinpesän myynnistä.

Esimerkki perintöasunnon myyntiprosessista:

Annika perii äitinsä Ailan asunnon. Kiinteistövälittäjä arvioi asunnon arvon. Perunkirjoituksissa asunto arvostetaan hieman yli kiinteistövälittäjän arvion, joka ilmoitetaan verottajalle. Kun asunto myydään, vältetään myynnissä syntyvä luovutusvoitto. Luovutusvoittoa olisi verotettu 30 prosentin pääomaverokannan mukaan, joka on perintöverotusta ankarampi. Annika minimoi maksettavan luovutusvoittoveron ja maksaa suuremman osan perintöverona. Näin päästiin pienempään kokonaisverotukseen arvostamalla omaisuus käypään arvoonsa ja perintöasunnon myynti onnistui.

Tarkkuutta siis verosuunnitteluun! Mikäli haluat myydä perintöasunnon nopeasti ja helposti, pyydä meiltä ostotarjous. Saat sen vuorokauden sisällä!


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!

 

Kuolinpesän asunnon myynti – kokemuksia ja vinkkejä

Kuolinpesän asunnon myynti – kokemuksia ja vinkkejä

Kuolinpesä myy asunnon? Moni saa perintönä asunnon, jonka myynnin kanssa tuskailee. Kuolinpesän asunnon myynnissä on muutamia poikkeuksia jotka tulee ottaa huomioon.

1. Ostaja on normaalia heikommassa asemassa, kun kuolinpesä myy

Kuolinpesällä tarkoitetaan kokonaisuutta joka muodostuu vainajan veloista ja varoista. Ostajalle voi olla siis epäselvää, kuka toimii asunnon oikeana myyjänä. Tämän takia usein suoritetaan selvennyslainhuuto. Kuolinpesän myymässä kohteessa ostajaa saattaa askarruttaa myös se, etteivät kuolinpesän osakkaat ole asuneet itse asunnossa. Koska kuolinpesän osakkaat eivät tunne asuntoa kovin hyvin, on riskinä, että asunnosta ei kerrota kaikkia tietoa tai piilevät virheet jäävät epäselviksi. Asuntojen historiaa taltioidaan harvoin ja korjauksien laatua on vaikea arvioida avaamatta rakenteita. Myöskään vahinkohistoria ei ole välttämättä tiedossa. Asuntokaupat.com:in lakimies vinkkaa: “kannattaa merkitä kauppakirjaan myyjän olevan kuolinpesä luonnollisen henkilön sijaan”.

2. Kuolinpesän osakkaiden riidat ja epäselvät tilanteet

Kuolinpesä jakautuu usein monelle osakkaalle, joka voi aiheuttaa haasteita. Kun kuolinpesä myy, yhden myyjän sijaan myyjiä on useampi – ja kaikilla on eri intressit. Haastattelimme juuri kuolinpesän myynyttä Katja-Mariaa: “Lähtökohtaisesti meillä oli todella eri tahtotila. Yksi osakkaista (veljeni) olisi halunnut lunastaa koko asunnon itselleen, mutta muut eivät suostuneet hänen hintaehdotukseensa. Vaihtoehtona ei ollut pitää asuntoa ja maksaa perintöveroa, jolloin olisimme voineet vuokrata asunnon veljelleni sijoitusmielessä. Erilaisten rahatilanteiden vuoksi päätimme laittaa asunnon myyntiin pikimmiten, jotta saisimme rahat asunnosta. Onni onnettomuudessa, lähipiiristä löytyikin suoraan ostaja ja meidän ei tarvinnut lähteä työlääseen myyntiprosessiin. Kaikki olivat myös tyytyväisiä, sillä saimme asunnosta suhteellisen hyvän hinnan nopeasti.” Kun kuolinpesä myy asuntoa, kaikilta tarvitaan suostumus. Mikäli osakkaita on monta, kannattaa kerätä kaikilta valtakirjat myyntiin.

3. Lesken huomioiminen kuolinpesän myynnissä

Leski toimii niin sanotusti tuplaroolissa, kun kuolinpesä myy. Usein leski omistaa osan asunnosta, joka tulee huomioida myydessä. Leski myy omaa asuntoaan sekä kuolinpesän omaisuutta samaan aikaan. Mikäli leski ei halua myydä asuntoa, hän voi myös kieltää sen vedoten asumissuojaan! Leskellä on oikeus hallita hänen ja kuolleen puolisonsa yhteiseksi kodiksi tarkoitettua kiinteistöä jakamattomana.

4. Kuolinpesää ei voi myydä verovapaasti

Kuolinpesästä maksetaan normaalin käytännön mukaan myyntivoitosta veroa. Mikäli joku kuolinpesän osakkaista on kuitenkin asunut pääsääntöisesti kyseisessä asunnossa yli kaksi vuotta, hänen osuudestaan myyntivoitosta veroa ei tarvitse maksaa. Huomioi kuitenkin perintöveron osuus! Mikäli kuolinpesän myynti huolettaa, kannattaa aina kääntyä lakimiesten puoleen. Asuntokaupat.com ostaa lukuisia kuolinpesiä, joten omaamme laajan kokemuksen alalta. Lakimiehemme auttavat myös mielellään myyntiprosessissa – tavoitteenamme on tehdä asuntokaupoista helppoa ja nopeaa! Pyydä siis meiltä ostotarjous kuolinpesästäsi, vastaamme päivässä!


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!