044 353 3303 [email protected]
Muistilista perukirjaan tarvittavista asiakirjoista

Muistilista perukirjaan tarvittavista asiakirjoista

Kun henkilö kuolee on omaisuutta jaettaessa tehtävä perukirja. Perukirjassa luetteloidaan vainajan omaisuus, saatavat ja velat kuolinpäivän mukaan. Perukirjaa on muodoltaan luettelomainen, jossa eritellään vainajalla kuolinhetkellä olleen omaisuuden lisäksi myös mahdollisen lesken omaisuus, saatavat ja velat riippumatta siitä, onko puolisoilla avioehtosopimus vai ei. Jos vainajalta jäi leski, on selvitykset siis hankittava myös lesken varoista ja veloista. Perukirjan laatimista vartin laadimme muistilistan.

Sukuselvitys, avioehto, testamentti

Vainajasta on tehtävä sukuselvitys. Vainajasta löytyy tietoja kaikista seurakunnista/maistraateista, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Selvitys tarvitaan myös ulkomailta, jos vainaja on ollut kirjoilla ulkomailla. Myös kaikista kuolinpesänosakkaista on saatava virkatodistukset. Lisäksi tarvitaan:

 • testamentti
 • avioehtosopimus
 • osituskirja/erottelukirja mahdollisista aikaisemmista avioliitoista
 • ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja/osituskirja/jakokirja liitteineen
 • selvitys henkivakuutuksesta/ryhmähenkivakuutuksesta
 • elinikana annetut lahjat ja ennakkoperinnöt (lahjakirjat)
 • vainajan/lesken/kuolinpesän osakkaan edunvalvontaan tai vahvistettuun
 • edunvalvontavaltuutukseen liittyvät tiedot
 • tallelokeron avauksesta laadittu pöytäkirja
Vainajan ja lesken varat

Vainajan pankista tarvitaan saldotodistukset/asiakkuus ilmoitukset kuolinpäivän tilanteen mukaan, joista selviää pankissa pidetty käteisvarallisuus. Samat tiedot tarvitaan myös leskeltä. On oleellista selvittää maksuliikenne vainajan tileistä kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta (erityisesti tilistä, jolta on suoritettu maksuja kuolinpäivän jälkeen). Tiliotteet kannattaa pyytää vasta ennen perunkirjoitustilaisuutta.

Mikäli vainajalla on asuntovarallisuutta, tarvitaan asunto-osakkeista saantokirja, osakekirja, tuore isännöitsijäntodistus ja arvio käyvästä arvosta. Mikäli vainajan hallussa on kiinteistö tai maa-alue tarvitaan saantokirja, lainhuutotodistukset/vuokraoikeudet, arvio käyvästä arvosta ja kiinteistöveropäätökset.

Arvo-osuudet, rahastot, muu sijoitusvarallisuus ja omaisuus on selvitettävä. Näitä ovat mm. joukkovelkakirjalainat, vakuutukset ja sijoitussopimukset. Näiden lisäksi tarvitsee tietää vainajan hallussa olleet kulkuneuvot kuten autot, asuntovaunut, peräkärryt, moottoripyörät, veneet jne.

Tärkeää on selvittää myös palkka, päiväraha, maksupalautukset, veronpalautukset, kauppaliikkeiden/osuuskuntien jäsenyydet/bonukset/etuudet kuolinpesäosuudet/perinnöt kahden viimeisen vuoden aikana.

Perukirjaan tulee lisätä luettelo irtaimistosta. Jos vainajalla tai leskellä on ollut jotain erittäin arvokasta kuten taide-esineet, antiikki, designhuonekalut ja korut tulee ne arvottaa perukirjaan.

Lisäksi tarvitaan viimeksi vahvistettu veropäätös ja/tai esitäytetty veroilmoitus.

Vainajan ja lesken velat/vähennykset

Vainajan pankkivelat ja muut velat kuolinpäivän tilanteen mukaan tulee tarkistaa. Nämä tiedot tarvitaan myös leskestä. Selvitys vainajan kuolinpäivänä maksamatta olevista elinaikaan kohdistuvista laskuista kuten sairaala- ja apteekkilaskut, puhelin- ja sähkölaskut. Näiden lisäksi tarvitaan selvitys maksuun tulevista lisäveroista, hautajaiskuluista eli hautaustoimiston ja seurakunnan, muistotilaisuuden, kuolinilmoituskulut. Selvitykseen voi lisätä myös hautakiven kustannusarvio, jos sellainen on olemassa ja varaus hautakiveen sekä selvitys mahdollisesta hautausavustuksesta.

Vainajan asioiden hoitamisessa turvaudutaan usein ulkoiseen apuun selvitystyön laajuuden vuoksi. Yleisimmin käytetty taho on perhe- ja jäämistöoikeutta tunteva juristi. Juristin avulla on helppoa laatia perukirjan ja hoitaa perunkirjoitus.  Me Asuntokaupat.com:illa palvelemme kuolinpesiä kokemuksella perunkirjoitus- ja muissa kuolinpesän asioiden hoidossa sekä toimimme suorana ostajana asuntovarallisuuden realisointitarpeessa.

Lue Asuntokaupat.com:in blogista, mitä muuta tulee ottaa huomioon kuolinpesän asuntoasioissa.

 

Jakamaton kuolinpesä asunnon myyjänä – huomioi nämä asiat

Jakamaton kuolinpesä asunnon myyjänä – huomioi nämä asiat

Jakamaton kuolinpesä asunnon myyjänä? Tässä viisi tärkeintä asiaa jotka perikunnan on tärkeää huomioida kuolinpesän asunnon myynnissä.

1. Kuolinpesän osakkaiden selvittäminen

Perillisten määrittäminen tapahtuu laatimalla vainajan sukuselvitys. Tämä tehdään tilaamalla maistraatilta tai seurakunnalta virkatodistukset eli ns. elossaolotodistukset. Näin muodostuu kokonaiskuva perikunnan elossaolevista osakkaista ja omistusosuuksista kuolinpesään.

 

2. Suostumus kuolinpesän osakkailta kuolinpesän asunnon myyntiin

Perikunnan asunnon myynti vaatii kuolinpesän osakkaiden yhteistä päätöstä. Käytännössä tähän riittää yhteisesti allekirjoitettu asiakirja joka sisältää päätöksen kuolinpesän asunnon myynnistä. Päätös tulee tehdä yksimielisesti, muutoin tarvitaan pesänselvittäjää, joka tekee päätökset kuolinpesän puolesta.

 

3. Kuolinpesän asiakirjat

Kuolinpesän asiakirjojen, mm. perukirjan tulee olla kunnossa jotta pesänselvitys ja kuolinpesän asunnon myynti voi edetä. Tarkempaa tietoa asiakirjoista löydät täältä.

 

4. Kuolinpesän verotus tulee huomioida

Jakamattomaan kuolinpesään kuuluvan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on kuolinpesän tuloa. Osuus jakamattomaan kuolinpesään on osakkaan irtainta omaisuutta. Sen luovutuksesta syntyvä luovutusvoitto on osakkaan tuloa. Kuolinpesän tai osakkaan voiton taikka tappion määrää laskettaessa omaisuuden hankintamenona pidetään edellä mainituissa tilanteissa perintöverotuksessa käytettyä verotusarvoa. Vaihtoehtoisesti voidaan voiton määrää laskettaessa käyttää hankintameno-olettamaa, jos se on verovelvolliselle edullisempi. (Lähde: Vero.fi)

 

5. Perikunnan asunnon arvon määrittäminen ja myynti

Kuolinpesän asunnon arvo on määritettävä oikein verotusta varten. Asunto voidaan tämän jälkeen myydä. Kaikki kuolinpesän asunnon myyntiin liittyvät  palvelut onnistuvat Asuntokaupat.com:lta. Pääset heti alkuun ottamalla yhteyttä ja autamme sinut aina kuolinpesän selvityksen loppuun asti.


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!

 

Kuolinpesän asunnon myynti – miten huomioida perintövero?

Kuolinpesän asunnon myynti – miten huomioida perintövero?

Perintöasunnon myynti on muuten kuin minkä tahansa asunnon myyminen, kunhan pitää mielessä perintöveron. Maksettavan perintöveron määrä määrittyy perunkirjoituksessa vahvistettavan perinnön arvon mukaan – veroa on maksettava yli 20 000 euron perintöosuudesta.

Huomioi, että perintöverossa on kaksi luokkaa. Ensimmäiseen kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen. Myös perinnönjättäjän kanssa aiemmin avioliitossa ollut henkilö, joka on elänyt avioliitonomaisissa olosuhteissa edelleen perinnönjättäjän kanssa tai jolla on yhteinen / yhteisiä lapsia kuuluu ensimmäiseen luokkaan.
Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. (Lähde) Toiseen luokkaan kuuluvat sukulaiset ja muut vieraat.

Kaikkien kuolinpesän osakkaiden tulee hyväksyä asunnon myynti. Kun peritty asunto on päätetty myydä, voidaan kokonaisverorasitusta optimoida perunkirjoitusten asunnon arvostuksella. Asunnon arvon arviossa on usein liikkumavaraa, mutta tavoitteena on asettaa arvio mahdollisimman lähelle todellista arvoa ja mieluiten hieman sen yli. Näin vältytään asunnon myynnissä luovutusvoitolta, jonka verotus on ankarampi kuin perintöveron. Myynnistä ei tarvitse maksaa veroa sen osakkaan osalta, joka on asunut kyseisessä asunnossa pääsääntöisesti jo yli kaksi vuotta. Mikäli näin ei ole, myyntivoitosta tulee maksaa vero perintöveron lisäksi. Lue täältä lisää kuolinpesän myynnistä.

Esimerkki perintöasunnon myyntiprosessista:

Annika perii äitinsä Ailan asunnon. Kiinteistövälittäjä arvioi asunnon arvon. Perunkirjoituksissa asunto arvostetaan hieman yli kiinteistövälittäjän arvion, joka ilmoitetaan verottajalle. Kun asunto myydään, vältetään myynnissä syntyvä luovutusvoitto. Luovutusvoittoa olisi verotettu 30 prosentin pääomaverokannan mukaan, joka on perintöverotusta ankarampi. Annika minimoi maksettavan luovutusvoittoveron ja maksaa suuremman osan perintöverona. Näin päästiin pienempään kokonaisverotukseen arvostamalla omaisuus käypään arvoonsa ja perintöasunnon myynti onnistui.

Tarkkuutta siis verosuunnitteluun! Mikäli haluat myydä perintöasunnon nopeasti ja helposti, pyydä meiltä ostotarjous. Saat sen vuorokauden sisällä!


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!

 

Kuolinpesän asunnon myynti – kokemuksia ja vinkkejä

Kuolinpesän asunnon myynti – kokemuksia ja vinkkejä

Kuolinpesä myy asunnon? Moni saa perintönä asunnon, jonka myynnin kanssa tuskailee. Kuolinpesän asunnon myynnissä on muutamia poikkeuksia jotka tulee ottaa huomioon.

1. Ostaja on normaalia heikommassa asemassa, kun kuolinpesä myy

Kuolinpesällä tarkoitetaan kokonaisuutta joka muodostuu vainajan veloista ja varoista. Ostajalle voi olla siis epäselvää, kuka toimii asunnon oikeana myyjänä. Tämän takia usein suoritetaan selvennyslainhuuto. Kuolinpesän myymässä kohteessa ostajaa saattaa askarruttaa myös se, etteivät kuolinpesän osakkaat ole asuneet itse asunnossa. Koska kuolinpesän osakkaat eivät tunne asuntoa kovin hyvin, on riskinä, että asunnosta ei kerrota kaikkia tietoa tai piilevät virheet jäävät epäselviksi. Asuntojen historiaa taltioidaan harvoin ja korjauksien laatua on vaikea arvioida avaamatta rakenteita. Myöskään vahinkohistoria ei ole välttämättä tiedossa. Asuntokaupat.com:in lakimies vinkkaa: “kannattaa merkitä kauppakirjaan myyjän olevan kuolinpesä luonnollisen henkilön sijaan”.

2. Kuolinpesän osakkaiden riidat ja epäselvät tilanteet

Kuolinpesä jakautuu usein monelle osakkaalle, joka voi aiheuttaa haasteita. Kun kuolinpesä myy, yhden myyjän sijaan myyjiä on useampi – ja kaikilla on eri intressit. Haastattelimme juuri kuolinpesän myynyttä Katja-Mariaa: “Lähtökohtaisesti meillä oli todella eri tahtotila. Yksi osakkaista (veljeni) olisi halunnut lunastaa koko asunnon itselleen, mutta muut eivät suostuneet hänen hintaehdotukseensa. Vaihtoehtona ei ollut pitää asuntoa ja maksaa perintöveroa, jolloin olisimme voineet vuokrata asunnon veljelleni sijoitusmielessä. Erilaisten rahatilanteiden vuoksi päätimme laittaa asunnon myyntiin pikimmiten, jotta saisimme rahat asunnosta. Onni onnettomuudessa, lähipiiristä löytyikin suoraan ostaja ja meidän ei tarvinnut lähteä työlääseen myyntiprosessiin. Kaikki olivat myös tyytyväisiä, sillä saimme asunnosta suhteellisen hyvän hinnan nopeasti.” Kun kuolinpesä myy asuntoa, kaikilta tarvitaan suostumus. Mikäli osakkaita on monta, kannattaa kerätä kaikilta valtakirjat myyntiin.

3. Lesken huomioiminen kuolinpesän myynnissä

Leski toimii niin sanotusti tuplaroolissa, kun kuolinpesä myy. Usein leski omistaa osan asunnosta, joka tulee huomioida myydessä. Leski myy omaa asuntoaan sekä kuolinpesän omaisuutta samaan aikaan. Mikäli leski ei halua myydä asuntoa, hän voi myös kieltää sen vedoten asumissuojaan! Leskellä on oikeus hallita hänen ja kuolleen puolisonsa yhteiseksi kodiksi tarkoitettua kiinteistöä jakamattomana.

4. Kuolinpesää ei voi myydä verovapaasti

Kuolinpesästä maksetaan normaalin käytännön mukaan myyntivoitosta veroa. Mikäli joku kuolinpesän osakkaista on kuitenkin asunut pääsääntöisesti kyseisessä asunnossa yli kaksi vuotta, hänen osuudestaan myyntivoitosta veroa ei tarvitse maksaa. Huomioi kuitenkin perintöveron osuus! Mikäli kuolinpesän myynti huolettaa, kannattaa aina kääntyä lakimiesten puoleen. Asuntokaupat.com ostaa lukuisia kuolinpesiä, joten omaamme laajan kokemuksen alalta. Lakimiehemme auttavat myös mielellään myyntiprosessissa – tavoitteenamme on tehdä asuntokaupoista helppoa ja nopeaa! Pyydä siis meiltä ostotarjous kuolinpesästäsi, vastaamme päivässä!


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!

 

Kuolinpesän asunnon myynti – perukirja

Kuolinpesän asunnon myynti – perukirja

Jokaisen Suomessa kuolleen henkilön kuoleman jälkeen on tehtävä perunkirjoitus. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän varat ja velat.

Perukirjalla on kolme tehtävää. Se on osakasluettelo eli siitä ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat. Toiseksi se on yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Kolmanneksi se on veroilmoitus, jonka perusteella perillisille määrätään perintövero.

Perukirjassa tulee mainita aika ja paikka jossa perukirja on tehty, vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka, sekä syntymä ja kuolinaika. Pesänosakkaista on tehtävä luettelo, jossa on heidän nimensä, kotipaikkansa ja miten ovat vainajalle sukua. Alaikäisten kohdalla on myös ilmoitettava heidän syntymä aikansa. Kaikki perilliset on mainittava, riippumatta siitä, saavatko he mitään omaisuutta pesästä. Perukirjassa on oltava myös maininta siitä ketkä olivat tilaisuudessa läsnä.

Perukirjaan liitetään vainajan sukuselvitys, josta ilmenee mahdolliset puolisot ja perilliset sekä perillisten virkatodistukset tai sukuselvityksensä, mikäli perillinen on kuollut, ennen perittävää. Myös lesken erikoisoikeudet, kuten esimerkiksi asumisoikeus tulee kirjata.
Pesän varat ja velat tulee arvioittaa todennettavasti ja merkitä selkeästi perukirjaan. Varojen ja velkojen summa on jaettava perintö, josta maksetaan sukulaissuhteen tai testamentin perusteella perintönvero. Perukirja toimii siis verottajalle ilmoituksena ja perintöveron laskennan perustana.

Verotoimistolla on velvollisuus arkistoida kaikki perukirjat, sieltä perukirjan saa jälkeenpäinkin tarvittaessa, esimerkiksi puolisoiden omistussuhteita selvitettäessä.

Perukirjaan varten tulee hankkia seuraavat dokumentit:
 • Sukukuselvitys vainajasta 15 ikävuodesta eteenpäin eli virkatodistukset seurakunnista tai maistraatista vainajan asuinpaikkakunnilta. Sukuselvityksen tarkoituksena on selvittää vainajan lakimääräiset perilliset
 • Pankkisaldot (myös lesken)
 • Tiedot kiinteistöistä, sekä muista arvopapereista
 • Arvokas irtaimisto (taideteokset, autot, veneet, jne.)
 • Selvitys vainajan veloista
 • Edunvalvojan päätös, jos jotain oikeudenomistajaa edustaa edunvalvoja tai edunvalvojan sijainen
 • Avioehtosopimus tai muu selvitys, jos puolison avio-oikeus johonkin omaisuus on muulla tavoin poissuljettu
 • Testamentti, jos on laadittu
 • Avioehto, jos on laadittu
 • Omaisuuden ositus- tai erottelukirja tai ilmoitus tehdystä omaisuuden osituksesta tai erottelusta, jos vainaja on ollut aiemmin avioliitossa
 • Lahjakirjat ennakkoperintönä huomioon otettavista lahjoituksista ja lahjoista, jotka vainaja tai hänen puolisonsa on antanut kolme vuotta ennen kuolemaansa
 • Perinnönjakokirja, jos ositus- ja perinnönjako on tehty jo ennen perunkirjoitusta
Perukirjaan tulee liittää myös:
 • Hautaus- ja hautakiven kustannukset
 • Sairaala ja muut vainajan laskut
 • Jäljennökset muista asiakirjoista, jotka ovat tarpeellisia pesän tilan selvittämiseksi

Yksinkertaisen perukirjan voi laatia itsenäisesti ilman juristia. Vaativissa ja mahdollisissa riitatapauksissa kehotamme kuitenkinkääntymään perintöasioihin erikoituneen asiantuntijan puoleen.

Lataa käyttöösi täysin ilmainen ja kattava perukirja pohja Asuntokaupat:com nettisivuilta.


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!