044 353 3303 [email protected]

Perintöasunnon myynti on muuten kuin minkä tahansa asunnon myyminen, kunhan pitää mielessä perintöveron. Maksettavan perintöveron määrä määrittyy perunkirjoituksessa vahvistettavan perinnön arvon mukaan – veroa on maksettava yli 20 000 euron perintöosuudesta.

Huomioi, että perintöverossa on kaksi luokkaa. Ensimmäiseen kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen. Myös perinnönjättäjän kanssa aiemmin avioliitossa ollut henkilö, joka on elänyt avioliitonomaisissa olosuhteissa edelleen perinnönjättäjän kanssa tai jolla on yhteinen / yhteisiä lapsia kuuluu ensimmäiseen luokkaan.
Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. (Lähde) Toiseen luokkaan kuuluvat sukulaiset ja muut vieraat.

Kaikkien kuolinpesän osakkaiden tulee hyväksyä asunnon myynti. Kun peritty asunto on päätetty myydä, voidaan kokonaisverorasitusta optimoida perunkirjoitusten asunnon arvostuksella. Asunnon arvon arviossa on usein liikkumavaraa, mutta tavoitteena on asettaa arvio mahdollisimman lähelle todellista arvoa ja mieluiten hieman sen yli. Näin vältytään asunnon myynnissä luovutusvoitolta, jonka verotus on ankarampi kuin perintöveron. Myynnistä ei tarvitse maksaa veroa sen osakkaan osalta, joka on asunut kyseisessä asunnossa pääsääntöisesti jo yli kaksi vuotta. Mikäli näin ei ole, myyntivoitosta tulee maksaa vero perintöveron lisäksi. Lue täältä lisää kuolinpesän myynnistä.

Esimerkki perintöasunnon myyntiprosessista:

Annika perii äitinsä Ailan asunnon. Kiinteistövälittäjä arvioi asunnon arvon. Perunkirjoituksissa asunto arvostetaan hieman yli kiinteistövälittäjän arvion, joka ilmoitetaan verottajalle. Kun asunto myydään, vältetään myynnissä syntyvä luovutusvoitto. Luovutusvoittoa olisi verotettu 30 prosentin pääomaverokannan mukaan, joka on perintöverotusta ankarampi. Annika minimoi maksettavan luovutusvoittoveron ja maksaa suuremman osan perintöverona. Näin päästiin pienempään kokonaisverotukseen arvostamalla omaisuus käypään arvoonsa ja perintöasunnon myynti onnistui.

Tarkkuutta siis verosuunnitteluun! Mikäli haluat myydä perintöasunnon nopeasti ja helposti, pyydä meiltä ostotarjous. Saat sen vuorokauden sisällä!


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!