044 353 3303 [email protected]
Kuolinpesän asunnon myynti – perukirja

Kuolinpesän asunnon myynti – perukirja

Jokaisen Suomessa kuolleen henkilön kuoleman jälkeen on tehtävä perunkirjoitus. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän varat ja velat.

Perukirjalla on kolme tehtävää. Se on osakasluettelo eli siitä ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat. Toiseksi se on yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Kolmanneksi se on veroilmoitus, jonka perusteella perillisille määrätään perintövero.

Perukirjassa tulee mainita aika ja paikka jossa perukirja on tehty, vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka, sekä syntymä ja kuolinaika. Pesänosakkaista on tehtävä luettelo, jossa on heidän nimensä, kotipaikkansa ja miten ovat vainajalle sukua. Alaikäisten kohdalla on myös ilmoitettava heidän syntymä aikansa. Kaikki perilliset on mainittava, riippumatta siitä, saavatko he mitään omaisuutta pesästä. Perukirjassa on oltava myös maininta siitä ketkä olivat tilaisuudessa läsnä.

Perukirjaan liitetään vainajan sukuselvitys, josta ilmenee mahdolliset puolisot ja perilliset sekä perillisten virkatodistukset tai sukuselvityksensä, mikäli perillinen on kuollut, ennen perittävää. Myös lesken erikoisoikeudet, kuten esimerkiksi asumisoikeus tulee kirjata.
Pesän varat ja velat tulee arvioittaa todennettavasti ja merkitä selkeästi perukirjaan. Varojen ja velkojen summa on jaettava perintö, josta maksetaan sukulaissuhteen tai testamentin perusteella perintönvero. Perukirja toimii siis verottajalle ilmoituksena ja perintöveron laskennan perustana.

Verotoimistolla on velvollisuus arkistoida kaikki perukirjat, sieltä perukirjan saa jälkeenpäinkin tarvittaessa, esimerkiksi puolisoiden omistussuhteita selvitettäessä.

Perukirjaan varten tulee hankkia seuraavat dokumentit:
 • Sukukuselvitys vainajasta 15 ikävuodesta eteenpäin eli virkatodistukset seurakunnista tai maistraatista vainajan asuinpaikkakunnilta. Sukuselvityksen tarkoituksena on selvittää vainajan lakimääräiset perilliset
 • Pankkisaldot (myös lesken)
 • Tiedot kiinteistöistä, sekä muista arvopapereista
 • Arvokas irtaimisto (taideteokset, autot, veneet, jne.)
 • Selvitys vainajan veloista
 • Edunvalvojan päätös, jos jotain oikeudenomistajaa edustaa edunvalvoja tai edunvalvojan sijainen
 • Avioehtosopimus tai muu selvitys, jos puolison avio-oikeus johonkin omaisuus on muulla tavoin poissuljettu
 • Testamentti, jos on laadittu
 • Avioehto, jos on laadittu
 • Omaisuuden ositus- tai erottelukirja tai ilmoitus tehdystä omaisuuden osituksesta tai erottelusta, jos vainaja on ollut aiemmin avioliitossa
 • Lahjakirjat ennakkoperintönä huomioon otettavista lahjoituksista ja lahjoista, jotka vainaja tai hänen puolisonsa on antanut kolme vuotta ennen kuolemaansa
 • Perinnönjakokirja, jos ositus- ja perinnönjako on tehty jo ennen perunkirjoitusta
Perukirjaan tulee liittää myös:
 • Hautaus- ja hautakiven kustannukset
 • Sairaala ja muut vainajan laskut
 • Jäljennökset muista asiakirjoista, jotka ovat tarpeellisia pesän tilan selvittämiseksi

Yksinkertaisen perukirjan voi laatia itsenäisesti ilman juristia. Vaativissa ja mahdollisissa riitatapauksissa kehotamme kuitenkinkääntymään perintöasioihin erikoituneen asiantuntijan puoleen.

Lataa käyttöösi täysin ilmainen ja kattava perukirja pohja Asuntokaupat:com nettisivuilta.


Asuntokaupat.com:n tavoitteena on tehdä asunnon myynnistä edullista, vaivatonta ja mukavaa – pyydä meiltä ostotarjous asunnostasi, saat sen vuorokauden sisällä! Myy asuntosi itse helposti – säästä aikaa ja rahaa asunnon myynnissä. Kun mietit miten myydä asunto itse, lue myös seuraavat vinkit suosituimmuimmista blogikirjoituksistamme:  mitä tehdä, jos asunto ei mene kaupaksi, mitä asunnon myynti maksaa sekä kuolinpesän vinkit ja perintöasunnon verotus.

Ostamme jatkuvasti asuntoja kaikkialla Suomessa  –  lue lisää! Olemme myös Facebookissa. Asuntokaupat.com – Ostotarjous asunnostasi päivässä.

PYYDÄ OSTOTARJOUS!