044 353 3303 [email protected]

Arviokirja asunto- ja kiinteistökaupassa on ammattilaisen laatima asiakirja kiinteän- tai irtaimen omaisuuden sen hetkisestä realistisesta markkina-arvosta.

Arvion kohteena on yleisimmin asunto-osake (irtain) tai kiinteistö (kiinteä), sillä mahdollisesti sijaitsevine rakennuksineen. Arviokirja pyydetään useimmin vakuutusyhtiön / rahoituslaitoksen (pankki) pyynnöstä tai esimerkiksi kuolinpesän jakamisen yhteydessä perukirjan laatimista varten. Arviokirjan laatija tutustuu henkilökohtaisesti paikan päällä arvioitavaan kohteeseen ja tekee siitä tarvittavat dokumentoinnit. Lisäksi arviointiin tarvitaan aina isännöitsijän todistus (isännöitsijäntodistus, tuloslaskelma, tase, talousarvio, energiatodistus, yhtiöjärjestys ja kunnossapitosuunnitelma) asunto-osakkeen osalta tai kiinteistöasiakirjat (kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus, rasitustodistus ja vuokraoikeudesta lisäksi todistus vuokraoikeudesta ja vuokraoikeutta koskeva rasitustodistus).

Arviokirja laaditaan tilanteen mukaan jollakin kolmesta nykyisin hyväksytystä menetelmästä. Menetelmiä ovat kauppa-arvo-, tuottoarvo- ja kustannusarvomenetelmä. Todistuksen antajalta edellytetään Laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) -pätevyyttä.