044 353 3303 [email protected]

Energiatodistuksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva rakennuksen energiatehokkuudesta. Lain mukaan energiatodistus tarvitaan rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Energiatodistuksessa huomioidaan muun muassa rakennuksen eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Energiatodistus on pakollinen kaikille myytäville ja vuokrattaville kerros-, rivi- ja pientaloille, jotka on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Lisäksi energiatodistus on esitettävä omakotitalon myynnin yhteydessä.

Uudisrakennuksissa energiatodistus on osa energiaselvitystä, joka tulee laatia rakennusluvan haun yhteydessä.