044 353 3303 [email protected]

Toimeksiantosopimuksella tarkoitetaan välitysliikkeen ja toimeksiantajan välistä sopimusta, jolla välittäjän tehtäväksi annetaan ostajan tai vuokralaisen löytäminen asunnolle tai kiinteistölle. Toimeksiantosopimus voidaan tehdä myös siten, että ostettavaa asuntoa tai vuokrakohdetta etsivä solmii toimeksiantosopimuksen välitysliikkeen kanssa. Tällöin välittäjän tehtävänä on löytää ostajalle tai vuokralaiselle sopiva asunto.