044 353 3303 [email protected]

Virkatodistus on virallinen, paperille laadittava todistus (asiakirja) henkilön väestötietojärjestelmässä olevista henkilötiedoista.

Virkatodistuksesta voi – käyttötarkoituksesta riippuen – käydä ilmi mm. seuraavat tiedot:

-Täydellinen nimi (myös kutsuma- ja mahd. entiset nimet)
-Henkilötunnus (nykyisin vain käyttötarkoituksen niin vaatiessa)
-Perhesuhdetiedot (vanhemmat, sisarukset, lapset, puoliso)
-Syntymäpaikka
-Kuolinpaikka (mm. perunkirjoitusta varten)

Virkatodistusta tarvitaan asuntokaupassa, kun myyjänä tai ostajana on kuolinpesä. Virkatodistus tilataan henkilön koti kaupungin tai kunnan maistraatista.

Aiemmin kirkonkirjoihin perustunutta virkatodistusta kutsuttiin myös papinkirjaksi tai papintodistukseksi.