044 353 3303 [email protected]

Asunnon myyjän tietopankki

Opi asuntomarkkinoilla käytettävät termit kattavasta tietopankistamme

Myymässä asuntoa? Asuntokaupan tärkeimmät tiedot täältä.

Asuntokaupat.com:in blogista löydät paljon tietoa asunnon myynnistä, hinnoittelusta ja asuntomarkkinasta. Joko olet myymässä itse tai välittäjän kautta, hyödynnä rahanarvoiset vinkit ja lisää tietämystäsi asuntokaupasta. Saat kauttamme käyttöösi myös yleisimmät asunnon myyntiin tarvittavat lomakkeet.

Arviokirja asunto- ja kiinteistökaupassa on ammattilaisen laatima asiakirja kiinteän- tai irtaimen omaisuuden sen hetkisestä realistisesta markkina-arvosta.

Arvion kohteena on yleisimmin asunto-osake (irtain) tai kiinteistö (kiinteä), sillä mahdollisesti sijaitsevine rakennuksineen. Arviokirja pyydetään useimmin vakuutusyhtiön / rahoituslaitoksen (pankki) pyynnöstä tai esimerkiksi kuolinpesän jakamisen yhteydessä perukirjan laatimista varten. Arviokirjan laatija tutustuu henkilökohtaisesti paikan päällä arvioitavaan kohteeseen ja tekee siitä tarvittavat dokumentoinnit. Lisäksi arviointiin tarvitaan aina isännöitsijän todistus (isännöitsijäntodistus, tuloslaskelma, tase, talousarvio, energiatodistus, yhtiöjärjestys ja kunnossapitosuunnitelma) asunto-osakkeen osalta tai kiinteistöasiakirjat (kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus, rasitustodistus ja vuokraoikeudesta lisäksi todistus vuokraoikeudesta ja vuokraoikeutta koskeva rasitustodistus).

Arviokirja laaditaan tilanteen mukaan jollakin kolmesta nykyisin hyväksytystä menetelmästä. Menetelmiä ovat kauppa-arvo-, tuottoarvo- ja kustannusarvomenetelmä. Todistuksen antajalta edellytetään Laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) -pätevyyttä.

Category: A

ASP-laina (lyh. sanoista asuntosäästöpalkkio) on 15–39-vuotiaille tarkoitettu Suomen valtion tukema järjestelmä ensiasunnon hankintaan. Lainan ottaja tekee pankin kanssa sopimuksen ASP-säästämisestä ja säästää osan lainasummasta ASP-tilille, minkä jälkeen pankki lainaa loput kauppasummasta asuntolainana. ASP-lainan yhteydessä asuntolainaan myönnetään erilaisia tukia ja etuja.[

Vaatimukset asuntosäästötallettajaksi ryhtyville:
-Asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä henkilö, joka ennen tallettamisen aloittamista on täyttänyt 15 mutta ei 40 vuotta. ASP-lainan voi kuitenkin nostaa vaikka olisi siinä vaiheessa täyttänyt 40 vuotta.
-Asuntosäästötallettajaksi ei kuitenkaan voi ryhtyä henkilö, joka on aikaisemmin omistanut vähintään 50 % asuinhuoneistosta.
-Aviopuolisot voivat ryhtyä yhdessä asuntosäästötallettajiksi, vaikka toinen puoliso olisi täyttänyt 40 vuotta.
-Vuonna 2014 ASP-sopimuksen yläikäraja nostettiin 40 ikävuoteen ja alaikäraja laskettiin 18 ikävuodesta 15 ikävuoteen.

Category: A

Asunnon omistus perustuu asunto-osakkeiden omistamiseen. Asunto-osake on siis omistusosuus jostakin kiinteistöstä. Kun ostat esimerkiksi kerrostaloasunnon, et siis fyysisesti omista asunnon seiniä ja lattioita, vaan omistat osakkeet, jotka oikeuttavat kyseisen asunnon hallintaan.

Category: A

Asunto-osakeyhtiön tarkoituksena on hallinnoida ja omistaa rakennus tai osia rakennuksesta, jonka yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on määritelty asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiöstä käytetään usein myös nimitystä taloyhtiö.

Asunto-osakeyhtiöllä pitää olla hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia kiinteistön ja rakennuksen pidon asianmukaisesta järjestämisestä. Asunto-osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on järjestettävä kerran vuodessa, ja lisäksi voidaan järjestää ylimääräisiä yhtiökokouksia esimerkiksi asunto-osakeyhtiön tulevista remonteista.

Asunto-osakkeiden määrä ja niihin liittyvä hallintaoikeus on merkitty osakekirjaan.

Category: A

Henkilö, joka vastaa alaikäisen tai muun holhouksenalaisen asioista.

Category: E

Energiatodistuksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva rakennuksen energiatehokkuudesta. Lain mukaan energiatodistus tarvitaan rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Energiatodistuksessa huomioidaan muun muassa rakennuksen eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Energiatodistus on pakollinen kaikille myytäville ja vuokrattaville kerros-, rivi- ja pientaloille, jotka on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Lisäksi energiatodistus on esitettävä omakotitalon myynnin yhteydessä.

Uudisrakennuksissa energiatodistus on osa energiaselvitystä, joka tulee laatia rakennusluvan haun yhteydessä.

Category: E

Suomessa ensiasunnon ostajaksi katsotaan henkilö, joka on kaupantekohetkellä 18–39-vuotias ei ole aiemmin omistanut mistään asunto-osakkeesta tai asuinrakennuksesta 50 %:a tai enempää, ostaa asunnon vakituiseksi asunnokseen ja muuttaa asuntoon 6 kuukauden kuluttua kaupanteosta.

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa asunnostaan varainsiirtoveroa, ja hän voi saada verotuksessa asuntolainastaan tavallista suuremman korkovähennyksen. Lisätietoa ensiasunnon verotuksesta löydät Verohallinnon sivuilta.

Category: E

Henkilötakaus on sitoumus, jolla sitoumuksen antaja eli siis takaaja, lupautuu vastuuseen kolmannen henkilön eli siis velallisen velasta (asuntolainasta). Henkilötakauksessa velan vakuudeksi muodostuu takauksen antajan varallisuus kokonaisuudessaan.

Category: H

Hoitovastikkeen tarkoituksena on kattaa rakennuksen ylläpitokustannukset. Asunto-osakkeen omistaja maksaa hoitovastikkeen. Hoitovastikkeen suuruuteen vaikuttavat muun muassa rakennusten kunto ja sen ylläpidon juoksevat kustannukset.

Category: H

Isännöitsijäntodistus on yksi asuntokaupan tärkeimmistä dokumenteista. Isännöitsijäntodistuksessa on tietoa muun muassa taloyhtiön taloudellisesta tilasta, rakennusten kunnosta ja suunnitelluista remonteista ja korjauksista.

Isännöitsijäntodistus tilataan nimensä mukaisesti isännöitsijältä ja se voidaan antaa asunnon ostotarjouksen tekijälle. Isännöitsijäntodistus Asuntokauppaa tehtäessä isännöitsijäntodistus saa olla enintään kolme kuukautta vanha.

Category: I

Käsiraha on asunnon ostajan maksama summa, joka toimii eräänlaisena ”lupauksena” asunnon ostamisesta. Yleensä käsiraha maksetaan asunnon ostotarjouksen hyväksymisen yhteydessä. Käsirahan suuruus voi olla enintään 4 % asunnon velattomasta myyntihinnasta. Kiinteistökaupassa voidaan myös käyttää käsirahaa, vaikka sen käyttämisestä ei ole samanlaisia säädöksiä kuin asunto-osakkeen kaupassa.

Category: K

Kaupanvahvistaja on virkamies tai käräjäoikeuden tai maanmittauslaitoksen määräämä henkilö, jolla on oikeus vahvistaa kiinteistön omistusoikeuden siirtoa koskeva oikeustoimi, esimerkiksi kauppa tai lahja. Kiinteistön luovutus on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on maakaaren mukaan allekirjoitettava kauppakirja olemalla läsnä samaan aikaan kaupanvahvistajan kanssa, koska muutoin ei kaupan laillisuudelle välttämätön muotovaatimus toteudu.

Kaupanvahvistajan on vahvistettava luovutus kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistamisen tarkoituksena on estää sopimaton painostus tai muu epäasiallinen menettely kiinteistökaupassa

Category: K

Kauppahinta on summa, jonka asunnon ostaja maksaa myyjälle. Kauppahinnan sijaan voidaan käyttää myös termiä myyntihinta.

Category: K

Kauppahinta on summa, jonka asunnon ostaja maksaa myyjälle. Kauppahinnan sijaan voidaan käyttää myös termiä myyntihinta.

Category: K

Kiinteistönvälittäjä on asuntokaupan ammattilainen, joka toimii asunnon myyjän tai ostajan edustajana. Asuntoa myytäessä kiinteistönvälittäjän tehtävänä on pyrkiä myymään asunto tai kiinteistö parhaaseen mahdolliseen hintaan. Asunnon ostotoimeksiannossa kiinteistönvälittäjä auttaa asunnon ostajaa löytämään sopivan asunnon tai kiinteistön.

Kiinteistönvälittäjä-nimikettä (tai lyhennettä LKV) saavat käyttää laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon (LKV) suorittaneet välittäjät.

Category: K

Kiinteistörekisteriote sisältää kiinteistöön liittyviä tietoja, kuten pinta-alaan, kaavoihin, rasitteisiin tai käyttöoikeuksiin liittyviä tietoja. Kiinteistörekisteriote on keskeinen dokumentti kiinteistökaupassa, ja kiinteistörekisteriotteen hankinta on kiinteistön myyjän vastuulla.

Kiinteistörekisteriotteen voi tilata kätevästi verkosta.

Category: K

Kuntoarvio antaa selkeän kuvan kiinteistön kunnosta ja tulevista korjaustarpeista. Kuntoarviossa selvitetään kiinteistön energiatalouteen, sisäolosuhteisiin sekä terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita.

Kuntoarvioon usein liitettävä pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS kertoo etenkin asunnon ostajalle, mitä korjauksia tai toimenpiteitä kiinteistöön on suunnitteilla tulevien 10 vuoden aikana. Kuntoarvion laatii siihen erikoistunut ammattilainen.

Category: K

Kuolinpesällä tarkoitetaan kuolleen henkilön varojen ja velkojen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta. Tällainen pesä ei ole oikeushenkilö vaan osakkaidensa väliaikainen henkilöyhteenliittymä. Kuolinpesän osakkaita ovat henkilön perilliset, eloonjäänyt puoliso avio-oikeuden nojalla sekä mahdollinen yleisjälkisäädöksen saaja tai saajat. Kuolinpesään liittyviä oikeudellisia seikkoja ovat muun muassa perunkirjoitus, osakkaiden mahdollinen vastuu pesän veloista erityistilanteissa, perinnönjako ja lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana. Kuolinpesää kutsutaan joskus arkikielessä vanhahtavasti perikunnaksi.

Category: K

Lainhuuto kertoo kiinteistön omistusoikeudesta. Jos esimerkiksi myyjällä on myytävänä olevaan kiinteistöön lainhuuto, syntyy ns. omistajaolettama. Tällöin kiinteistön ostajan on syytä olettaa, että kiinteistön myyjän omistavan kiinteistön. Lainhuutoa tulee hakea pääsääntöisesti kuusi kuukautta kiinteistön luovutuskirjan tekemisen jälkeen.

Category: L

Lainhuutotodistus on dokumentti, jolla vahvistetaan, että lainhuuto on merkitty lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Esimerkiksi kiinteistön myynnin yhteydessä myyjän tulee esittää lainhuutotodistus. Lainhuutorekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos, ja lainhuutotodistuksen voi tilata esimerkiksi verkosta.

Category: L

Putkiremontti eli linjasaneeraus tarkoittaa rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen kunnostusta tai uusimista. Perinteinen putkiremontti tarkoittaa, että koko kiinteistössä uusitaan käyttövesi-, lämmitysvesi- ja viemäriputkien lisäksi märkätilojen vesieristykset, laatoitukset ja vesikalusteet.

Category: L

Asunnon tai kiinteistön myyjän on maksettava luovutusvoitosta eli myyntivoitosta veroa. Asunnon luovutusvoitosta ei kuitenkaan tarvitse maksaa veroa, mikäli myyjä on omistanut myytävänä olevan huoneiston yli kahden vuoden ajan ja asunut asunnossa vakituisesti.

Asunnon luovutus- eli myyntivoitto lasketaan pääomatuloksi. Pääomatulojen veroprosentti verovuonna 2017 on 30 % aina 30 000 euroon asti. Yli 30 000 euron pääomatuloista veroa maksetaan 34 %.

Kiinteistönvälittäjälle maksettava välityspalkkio on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu. Lisätietoa asunnon myynnin verotuksesta löydät Verohallinnon sivuilta.

Category: L

Määräala on rajoiltaan määrätty alue kiinteistöstä. Määräala voidaan muuttaa omaksi kiinteistökseen lohkomalla.

Category: M

Määräosa tarkoitetaan laskennallista osuutta kiinteistöstä, joka ilmaistaan murtoluvuilla. Kiinteistö voidaan jakaa esimerkiksi 1/2:n tai 1/3:n määräosiin.

Category: M

Asunnon myyntihinta on summa, jolla asunto ostetaan. Myyntihinta ei kuitenkaan sisällä asunto-osakkeen mahdollista osuutta taloyhtiölainasta.

Asunnon velaton hinta sisältää asunnon myyntihinnan sekä mahdollisen osuuden taloyhtiön lainasta.

Velaton hinta on siis se summa, joka kertoo asunnon kokonaishinnan.
Myös varainsiirtovero on määrittynyt vuodesta 2013 lähtien asunnon velattoman hinnan mukaan.

Category: M

Osakekirja toimii todistuksena asunto-osakkeen omistamisesta. Asunto-osakkeen osakekirja luovutetaan asunnon ostajalle kaupan teon yhteydessä. Itse osakekirjoja säilytetään yleensä asunnon omistajan pankissa. Tulevaisuudessa asuntojen osakekirjat tulevat muuttumaan sähköisiksi asiakirjoiksi.

Category: O

Asunnon ostaja tekee ostotarjouksen. Ostotarjous on syytä tehdä aina kirjallisesti. Tarjouksessa tulee mainita muun muassa tarjouksen kohde, tarjottava kauppahinta, kaupan ehdot ja asunnon tai kiinteistön omistuksen siirtyminen. Asunnon ostotarjous ja siinä mainitut ehdot ovat sitovia, joten sekä asunnon ostajan että myyjän on syytä käydä se huolellisesti läpi.

Asunnon ostaja voi myös käyttää kiinteistönvälittäjän ammattitaitoa löytääkseen itselleen sopivan asunnon tai kiinteistön. Tällöin asunnon ostaja voi tehdä kiinteistönvälittäjälle ostotoimeksiannon, jossa määritetään, minkälaista asuntoa ollaan hakemassa (esimerkiksi asunnon koko, sijainti, hintataso). Näiden tietojen perusteella kiinteistönvälittäjä etsii ostajalle sopivia kohteita ja hoitaa kaikki käytännön asiat aina asuntonäyttöjen sopimisesta hintaneuvotteluihin ja varsinaiseen kaupantekoon.

Category: O

Asunnon ostaja voi käyttää asuntolainan vakuutena kiinteistöä. Tämän omaisuuden kiinnityksen vahvistamisen yhteydessä kiinnityksen hakija saa panttikirjan. Tämä panttikirja toimii asuntolainan vakuutena. Panttikirja toimitetaan sähköisessä muodossa.

Category: P

Perukirjalla ja perunkirjalla tarkoitetaan perunkirjoituksessa laadittavaa asiakirjaa, jossa on listattu muun muassa kuolinpesän osakkaat, varat ja velat.

Category: P

Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Category: P

PTS on lyhenne sanoista pitkän tähtäimen suunnitelma. PTS antaa kokonaisvaltaisen kuvan kiinteistön tulevista korjaus-, remontointi- ja ylläpitotarpeista. Sen avulla voidaan tuleviin toimenpiteisiin varautua jo hyvissä ajoin ja suunnitelmallisesti. PTS laaditaan yleensä vähintään 10 vuodeksi eteenpäin.

Category: P

Rahoitusvastike on yhtiövastikkeen osa, jolla katetaan muun muassa taloyhtiön laina- ja korkokuluja. Esimerkiksi jos taloyhtiö ottaa lainaa putki- tai julkisivuremonttia varten, lainan osuus jyvitetään osakkeenomistajille esimerkiksi asunnon neliömäärän perusteella. Rahoitusvastikkeen osuus ja jäljellä oleva yhtiölainan määrä on ilmoitettava selkeästi asunnon myynnin yhteydessä.

Category: R

Rasitustodistus sisältää tiedot kiinteistöön liittyvistä oikeuksista ja rasituksista. Kiinteistö voi olla kiinnitetty jonkin velan vakuudeksi, tai kiinteistöön tai sen osaan on voitu myöntää vuokra- tai nautintaoikeus. Näihin liittyvät tiedot löytyvät rasitustodistuksesta. Myös kiinteistön mahdollisten panttausten määrä on ilmoitettu rasitustodistuksessa. Kiinteistön ostajan on syytä tutustua rasitustodistukseen huolellisesti.

Category: R

Asuntojen tarjouskauppa on asuntokaupan muoto, joka on yleistynyt viime vuosina. Tarjouskaupassa asunnon hinta määräytyy kysynnän mukaan ja kaupankäynti on avointa kaikille osapuolille. Asunnolle määritellään lähtöhinta, ja tarjouskaupan kohteena olevasta asunnosta tehdyt tarjoukset ovat kaikkien nähtävillä verkossa. Tarjouskaupassa valta on asunnon myyjällä – hän voi hyväksyä asunnosta tehdyn tarjouksen. Jos tarjottu hinta ei miellytä myyjää, hänen ei ole pakko hyväksyä tarjousta.

Asunnon myyjän ja kiinteistönvälittäjän välillä tehdään toimeksiantosopimus. Sopimuksessa yksilöidään myytävä kohde, varmistetaan asunnon omistajat, sovitaan asunnon myyntihinta ja määritetään toimeksiantosopimuksen voimassaoloaika. Toimeksiantosopimuksessa määritetään myös välityspalkkion määrä ja asunnon vapautumiseen liittyvät yksityiskohdat. Kun toimeksiantajana on kuluttaja, voi toimeksiantosopimus olla voimassa maksimissaan neljä kuukautta kerrallaan.

Category: T

Toimeksiantosopimuksella tarkoitetaan välitysliikkeen ja toimeksiantajan välistä sopimusta, jolla välittäjän tehtäväksi annetaan ostajan tai vuokralaisen löytäminen asunnolle tai kiinteistölle. Toimeksiantosopimus voidaan tehdä myös siten, että ostettavaa asuntoa tai vuokrakohdetta etsivä solmii toimeksiantosopimuksen välitysliikkeen kanssa. Tällöin välittäjän tehtävänä on löytää ostajalle tai vuokralaiselle sopiva asunto.

Category: T

Asuntokaupan sopimussakko sovitaan vakiokorvauksen muodossa. Vakiokorvausta käytetään ja se joudutaan perimään silloin, jos kaupasta vetäydytään ilman hyväksyttävää syytä. Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 4 % sovitusta kauppahinnasta.

Category: V

Vakuusarvo on lainan vakuudeksi kelpaava osuus omaisuuden markkina-arvosta, eli ostohinnasta. Esimerkiksi asuntokaupassa asunto voi kelvata 80 % lainavakuudeksi sen käyvästä arvosta eli ostohinnasta, jolloin loput 20 % maksetaan käteisellä. Asian voi ajatella myös niin, että 80 % osuus on vakuusarvo ja 20 % on lainanantajan “turvaväli” eli suoraan maksettu oman rahan määrä. Mitä suurempi riski omaisuuden lainoittajalla on, sitä pienempi on vakuusarvo ja sitä suurempi on turvaosuus.

Asuntokaupassa vakuusarvon käsite tulee vastaan viimeistään pankin kanssa käytävissä asuntolainaneuvotteluissa. Pankki vaatii lainanottajalta vakuuksia turvaamaan lainan takaisinmaksua. Asuntolainoissa yleisin vakuus on itse ostettava asunto. Vakuusarvolla tarkoitetaan sitä osuutta, jonka ostettava asunto kattaa lainan vakuuksista. Yleisimmin vakuusarvo on enintään 70–80 % asunnon ostohinnasta.

Category: V

Asunto-osakkeesta ja kiinteistöstä tulee maksaa varainsiirtoveroa, joka maksetaan kohteen velattomasta kauppahinnasta.

Varainsiirtoveroprosentti määräytyy hankittavan omaisuuden perusteella:

4 %: kiinteistöt, esim. omakotitalo, vapaa-ajanasunto, metsätilat ja tontit
2 %: asunto-osakkeet sekä kiinteistöyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeet, esim. kerrostalo- tai rivitalo-osake tai lomaosake.
Varainsiirtoveron maksamisesta tulee ilmoittaa verottajalle.

Category: V

Varainsiirtoveroilmoituksella ostaja tai muu luovutuksensaaja ilmoittaa osakkeen, muun arvopaperin tai pelkän rakennuksen varainsiirtoverosta.

Seuraavissa tilanteissa voit käyttää vain paperilomaketta:
-Muiden kuin asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden hankinta (ns. tavallisten osakeyhtiöiden osakkeet eli liikeosakkeet)
-Ensiasunnon hankinta, kun asuntoa ei oteta kokonaan omaan vakituiseen asumiskäyttöön
pelkän rakennuksen hankinta
-Kiinteistötoimitukseen perustuva saanto, jota ei koske lainhuudatusvelvollisuus (esim. vesijätön lunastus)
-Osaomistusasunnon hankinta
-Golfosakkeen hankinta
-Vaihtokauppa.

Category: V

Asuntojen myynti-ilmoituksissa ilmoitetaan velaton hinta. Sillä tarkoitetaan asunnon myyntihintaa, johon on laskettu mukaan asunto-osakkeen velkaosuus taloyhtiön lainasta. Esimerkki: Asunnon myyntihinta on 200 000 euroa ja taloyhtiössä on aiemmin toteutettu putkiremontti. Kyseisen asunnon velkaosuus on 25 000 euroa. Tällöin asunnon velaton hinta on 225 000 euroa.

Category: V

Virkatodistus on virallinen, paperille laadittava todistus (asiakirja) henkilön väestötietojärjestelmässä olevista henkilötiedoista.

Virkatodistuksesta voi – käyttötarkoituksesta riippuen – käydä ilmi mm. seuraavat tiedot:

-Täydellinen nimi (myös kutsuma- ja mahd. entiset nimet)
-Henkilötunnus (nykyisin vain käyttötarkoituksen niin vaatiessa)
-Perhesuhdetiedot (vanhemmat, sisarukset, lapset, puoliso)
-Syntymäpaikka
-Kuolinpaikka (mm. perunkirjoitusta varten)

Virkatodistusta tarvitaan asuntokaupassa, kun myyjänä tai ostajana on kuolinpesä. Virkatodistus tilataan henkilön koti kaupungin tai kunnan maistraatista.

Aiemmin kirkonkirjoihin perustunutta virkatodistusta kutsuttiin myös papinkirjaksi tai papintodistukseksi.

Category: V

Jokaisella asunto-osakeyhtiöllä tulee lain mukaan olla yhtiöjärjestys. Se määrittää esimerkiksi perusteet vastikkeiden maksamiselle ja sen, miten huoneiston ja rakennuksen ylläpidon vastuut jakautuvat taloyhtiön ja osakkaiden välillä.

Category: Y

Yhtiövastike on osakkeenomistajilta kerättävä maksu, jolla katetaan taloyhtiön menoja, kuten rakennusten käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia. Yhtiövastikkeen maksuperusteet on määrätty yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiövastike = hoitovastike rahoitusvastike. Yhtiövastike voidaan siis jakaa hoitovastikkeeseen ja rahoitusvastikkeeseen. Hoitovastikkeella katetaan muun muassa rakennusten ylläpitokustannuksia. Rahoitusvastiketta maksetaan taas asunto-osakeyhtiön lainojen lyhentämiseksi ja korkokulujen kattamiseksi.

Category: Y

Load More

Lataa täytettävät lomakkeet alta

Perukirja

Valtakirja henkilön tai kuolinpesän asunnon myyntiin

Huoneiston ostotarjous