044 353 3303 [email protected]

Kun henkilö kuolee on omaisuutta jaettaessa tehtävä perukirja. Perukirjassa luetteloidaan vainajan omaisuus, saatavat ja velat kuolinpäivän mukaan. Perukirjaa on muodoltaan luettelomainen, jossa eritellään vainajalla kuolinhetkellä olleen omaisuuden lisäksi myös mahdollisen lesken omaisuus, saatavat ja velat riippumatta siitä, onko puolisoilla avioehtosopimus vai ei. Jos vainajalta jäi leski, on selvitykset siis hankittava myös lesken varoista ja veloista. Perukirjan laatimista vartin laadimme muistilistan.

Sukuselvitys, avioehto, testamentti

Vainajasta on tehtävä sukuselvitys. Vainajasta löytyy tietoja kaikista seurakunnista/maistraateista, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Selvitys tarvitaan myös ulkomailta, jos vainaja on ollut kirjoilla ulkomailla. Myös kaikista kuolinpesänosakkaista on saatava virkatodistukset. Lisäksi tarvitaan:

  • testamentti
  • avioehtosopimus
  • osituskirja/erottelukirja mahdollisista aikaisemmista avioliitoista
  • ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja/osituskirja/jakokirja liitteineen
  • selvitys henkivakuutuksesta/ryhmähenkivakuutuksesta
  • elinikana annetut lahjat ja ennakkoperinnöt (lahjakirjat)
  • vainajan/lesken/kuolinpesän osakkaan edunvalvontaan tai vahvistettuun
  • edunvalvontavaltuutukseen liittyvät tiedot
  • tallelokeron avauksesta laadittu pöytäkirja
Vainajan ja lesken varat

Vainajan pankista tarvitaan saldotodistukset/asiakkuus ilmoitukset kuolinpäivän tilanteen mukaan, joista selviää pankissa pidetty käteisvarallisuus. Samat tiedot tarvitaan myös leskeltä. On oleellista selvittää maksuliikenne vainajan tileistä kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta (erityisesti tilistä, jolta on suoritettu maksuja kuolinpäivän jälkeen). Tiliotteet kannattaa pyytää vasta ennen perunkirjoitustilaisuutta.

Mikäli vainajalla on asuntovarallisuutta, tarvitaan asunto-osakkeista saantokirja, osakekirja, tuore isännöitsijäntodistus ja arvio käyvästä arvosta. Mikäli vainajan hallussa on kiinteistö tai maa-alue tarvitaan saantokirja, lainhuutotodistukset/vuokraoikeudet, arvio käyvästä arvosta ja kiinteistöveropäätökset.

Arvo-osuudet, rahastot, muu sijoitusvarallisuus ja omaisuus on selvitettävä. Näitä ovat mm. joukkovelkakirjalainat, vakuutukset ja sijoitussopimukset. Näiden lisäksi tarvitsee tietää vainajan hallussa olleet kulkuneuvot kuten autot, asuntovaunut, peräkärryt, moottoripyörät, veneet jne.

Tärkeää on selvittää myös palkka, päiväraha, maksupalautukset, veronpalautukset, kauppaliikkeiden/osuuskuntien jäsenyydet/bonukset/etuudet kuolinpesäosuudet/perinnöt kahden viimeisen vuoden aikana.

Perukirjaan tulee lisätä luettelo irtaimistosta. Jos vainajalla tai leskellä on ollut jotain erittäin arvokasta kuten taide-esineet, antiikki, designhuonekalut ja korut tulee ne arvottaa perukirjaan.

Lisäksi tarvitaan viimeksi vahvistettu veropäätös ja/tai esitäytetty veroilmoitus.

Vainajan ja lesken velat/vähennykset

Vainajan pankkivelat ja muut velat kuolinpäivän tilanteen mukaan tulee tarkistaa. Nämä tiedot tarvitaan myös leskestä. Selvitys vainajan kuolinpäivänä maksamatta olevista elinaikaan kohdistuvista laskuista kuten sairaala- ja apteekkilaskut, puhelin- ja sähkölaskut. Näiden lisäksi tarvitaan selvitys maksuun tulevista lisäveroista, hautajaiskuluista eli hautaustoimiston ja seurakunnan, muistotilaisuuden, kuolinilmoituskulut. Selvitykseen voi lisätä myös hautakiven kustannusarvio, jos sellainen on olemassa ja varaus hautakiveen sekä selvitys mahdollisesta hautausavustuksesta.

Vainajan asioiden hoitamisessa turvaudutaan usein ulkoiseen apuun selvitystyön laajuuden vuoksi. Yleisimmin käytetty taho on perhe- ja jäämistöoikeutta tunteva juristi. Juristin avulla on helppoa laatia perukirjan ja hoitaa perunkirjoitus.  Me Asuntokaupat.com:illa palvelemme kuolinpesiä kokemuksella perunkirjoitus- ja muissa kuolinpesän asioiden hoidossa sekä toimimme suorana ostajana asuntovarallisuuden realisointitarpeessa.

Lue Asuntokaupat.com:in blogista, mitä muuta tulee ottaa huomioon kuolinpesän asuntoasioissa.